جواب سوالات درس چهار ...

جواب فعالیت های درس چهاردهم فارسی ششم همانطور که می دانید فارسی ششم از جمله مهم ترین دروس پایه ششم ابتدایی می باشد ما نیز طبق اهمیت فارسی می خواهیم ...

اطلاعات فایل جواب سوالات درس چهاردهم 14 فارسی ششم

جواب فعالیت های درس چهاردهم فارسی ششم همانطور که می دانید فارسی ششم از جمله مهم ترین دروس پایه ششم ابتدایی می باشد ما نیز طبق اهمیت فارسی می خواهیم جواب درس به درس فارسی ششم ابتدایی را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت مستقیم مشاهده نمایید جواب سوالات درس 14 فارسی ششم شامل جواب سوالات و فعالیت های صفحات 94 پاسخ درک و دریافت و صفحه 96 درس 14 فارسی ششم ابتدایی می باشد این فایل شامل پاسخ تمامی فعالیت ها و گارگاه های متن پژوهی فارسی ششم می باشد که تقدیم شما دانش اموزان ششمی خواهد شد

همچنین در کنار جواب فعالیت های درس 14 فارسی ششم می خواهیم گام به گام و جزوات سایر دروس را منتشر کرده که می توانید در ادامه همین مطلب به لینک بخش مربوطه مراجعه نمایید

پاسخ فعالیت فارسی ششم درس سیزدهم تهیه شده در نمره یار Nomreyar.com


درک مطلب گوش کن و بگو پرسش ها درک و دریافت


غنچه با دل گرفته گفت : زندگی لب ز خنده بستن است
گوشه ای درون خود نشستن است
جواب: غنچه با ناراحتی گفت: زندگی نخندیدن و در گوشهای تنها نشستن است

گل به خنده گفت: زندگی شکفتن است با زبان سبز راز گفتن است
جواب: گل با خنده گفت: به راستی که زندگی مانند شکفتن یک گل است و گفتن رمز و راز با زبای سبز مانند برگ گلها و درختان است

گفتگوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش میرسد
جواب: همچنان گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه شنیده میشود

تو چه فکر میکنی کدام یک درست گفته اند
جواب: نظر تو چیست به نظرت کدام یک از انها درست گفتهاند

من فکر میکنم گل به راز زندگی اشاره کرده است
هر چه باشد او گل است
گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است
جواب: من که فکر می کنم گل به راز زندگی پی برده و به ان اشاره کرده بالاخره او گل است و از غنچه تجربهی بیشتری در زندگی دارد
درک مطلب صفحه 94 فارسی ششم


1- نظر غنچه و گل را با هم مقایسه و دو تفاوت انها را بیان کنید

جواب: از نظر غنچه زندگی یعنی نخندیدن و غمگین بودن اما از نظر گل زندگی یعنی شادابی و طروات داشتن

از نظر غنچه زندگی یعنی گوشهگیری و تنهایی اما از نظر گل زندگی یعنی شکوفایی و رشد

2- به نظر شما راز زندگی چیست

جواب: به نظر من راز زندگی داشتن انگیزه و حرکت و تلاش برای رسیدن به موفقیت و دوری از غم و غصه است

3- منظور گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است چیست
جواب: یعنی تجربهی گل بیشتر است

4- چرا شاعر دل گرفته را به غنچه و خنده را به گل نسبت داده است

جواب: به خاطر شکل ظاهری انها که غنچه بسته است ولی گل شکوفا شده است
دانش ادبی


گاهی شاعر یا نویسنده برای اثربخشی بیشتر زیباتر ساختن و ساده کردن مفاهیم شعر و نوشتهی خود از زبان موجودات و اشیا سخن میگوید و رفتار انسانی را به انها نسبت میدهد مانند غنچه با دل گرفته گفت / گل به خنده گفت

در این نمونه شاعر غنچه و گل را مانند انسان پنداشته و ویژگی انسانی را به انها نسبت داده است به این کار شخصیت بخشی میگویند

مناظره: گاهی در نوشته یا شعر شخصیتهای انسانی و یا غیر انسانی به صورت پرسش و پاسخ و یا بحث و مجادله به گفتوگو میپردازند که به این کار مناظره میگویند در شعری که خواندید شاعر با رو به رو قرار دادن غنچه و گل و همسخنی ان دو از این شیوه مناظره بهره گرفته است
کارگاه درس پژوهی


1- الف - چند شی انتخاب کنید و ویژگی های انسانی را به انها نسبت دهید و داستانی کوتاه بسازید

کتاب: کیفم را باز کردم ناگهان صدایی شنیدم دیدم یکی از کتابهای درسی به من گفت: مرا بخوان فورا کتاب را از کیف در اوردم و مشغول خواندن شدم حرف زدن کتاب

درخت: برگهای سبز و شاخههای درخت بر اثر وزش باد بهاری به رقص درامدند و جلوهی زیبایی به حیاط خانهی ما دادند رقصیدن درخت

ابر و غنچه: ناگهان بادی وزید و ابر گریه کرد از گریهی ابرهای اسمان غنچههای باغچه خندیدند و به گل تبدیل شدند گریهی ابر و خندهی غنچه

1- ب- بهترین داستان را با ذکر دلیل انتخاب کنید

در داستان اخر باران را به گریه کردن ابر تشبیه کردیم درحالیکه گریه کردن یک ویژگی انسانی است علاوه بر ان شکفتن غنچه را نیز به خندیدن که یکی از ویژگیهای انسانی است مانند کردیم به نظر من این داستان کوتاه به علت به کار بردن دو ارایهی تشخیص جان بخشی به اشیا بهترین داستان بود

2- در شعر شیر خدا بیت ان دم صبح قیامت تاثیر حلقه ی در شد از او دامن گیر به چه واقعه ای اشاره دارد تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید

این بیت به سحرگاه ضربت خوردن امام علی که برای نماز صبح به سمت مسجد کوفه میرفت اشاره دارد این واقعه در مسجد کوفه توسط ابن ملجم مرادی اتفاق افتاد و به شهادت امام علی در روز 21 رمضان انجامید
درک و دریافت صفحه 96 فارسی ششم


1- با توجه به متن مرد اسب سوار چه ویژگی هایی داشت
جواب: مرد اسب سوار فردی فرصت طلب بود که نه تنها خیرش به دیگران نمیرسید بلکه اگر شرایط برایش مهیا میشد اقدام به دزدی هم میکرد

2- منظور بزاز از گفتن اینکه باید بار خودم را خودم به دوش بکشم چه بود
جواب: بزاز فهمیده بود که مرد اسبسوار دزد است و با گفتن این جمله قصد داشت بستهی پارچهها را به او ندهد

3- پنج رویداد مهم داستان را به ترتیب بیان کنید
جواب: مرد بزاز از اسبسوار درخواست کرد که بستهی پارچهها را روی اسبش بگذارد

اسبسوار درخواست بزاز را نمیپذیرد

اسبسوار با دیدن یک خرگوش با سرعت او را دنبال میکند

اسبسوار به این فکر میافتد که بار بزاز را بدزد

مرد بزاز با دیدن سرعت اسب از دادن بارش به اسبسوار پشیمان میشود
معنی کلمات درس چهاردهم فارسی ششم


گرفته : بسته مسدود

دل گرفته : غمگین ناراحت

بزاز : پارچه فروش

ثواب : مزد پاداش پاداش کار خوب و پسندیده در جهان اخرت

تاختن : اسب دواندن تند رفتن

ابادی : شهر روستا
هم خانواده درس چهاردهم فارسی ششم راز زندگی


فکر: افکار تفکر متفکر

حق: حقیقت حقوق احقاق

اشاره: اشارت مشورت مستشار

وقت: اوقات موقت

خارج: خروج اخراج مخرج

مقدار: قدر مقادیر مقدر

معذرت: عذر معذور اعتذار
کلمات متضاد درس 14 فارسی ششم


گرفته = باز

دل گرفته = شاد

خنده = گریه

بستن = باز کردن گشودن

درون = بیرون

شکفتن = پژمردن

گفتن = سکوت

درست = غلط

بیشتر = کمتر

گوناگون = یکسان

جوانمردی = نامردی

ثواب = گناه

حق = باطل

دورتر = نزدیکتر

پیاده = خسته

خستگی = شادابی

لینک مربوطه : جواب فعالیت های درس 11 فارسی ششم شهدا خورشیدند نمونه سوالات فارسی ششم با جواب تشریحی

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.