جواب سوالات درس چهار ...

جواب فعالیت های درس چهاردهم امام خمینی فارسی هفتم همانطور که می دانید فارسی هفتم از جمله مهم ترین دروس پایه هفتم ابتدایی می باشد ما نیز طبق اهمیت فارسی ...

اطلاعات فایل جواب سوالات درس چهاردهم 14 فارسی هفتم

جواب فعالیت های درس چهاردهم امام خمینی فارسی هفتم همانطور که می دانید فارسی هفتم از جمله مهم ترین دروس پایه هفتم ابتدایی می باشد ما نیز طبق اهمیت فارسی می خواهیم جواب درس به درس فارسی هفتم ابتدایی را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت مستقیم مشاهده نمایید جواب سوالات درس 14 فارسی هفتم شامل جواب سوالات و فعالیت های صفحات 124 125 و 131 درس 14 فارسی هفتم ابتدایی می باشد این فایل شامل پاسخ تمامی فعالیت ها و گارگاه های متن پژوهی فارسی هفتم می باشد که تقدیم شما دانش اموزان هفتمی خواهد شد

همچنین در کنار جواب فعالیت های درس 14 فارسی هفتم می خواهیم گام به گام و جزوات سایر دروس را منتشر کرده که می توانید در ادامه همین مطلب به لینک بخش مربوطه مراجعه نمایید

پاسخ فعالیت فارسی هفتم درس چهاردهم امام خمینی تهیه شده در نمره یار Nomreyar.com


لغت ها خودارزیابی کارگاه متن پژوهی نوشتنپاسخ خود ارزیابی صفحه 124 فارسی هفتم


1- چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی ره را در دوره نوجوانی و جوانی بیان کنید

مهربان بودن فروتنی نظم و دقت در کار ها و

2- چرا در دوره انقلاب همه ایران یک معلم داشت

نیمههای پاییز سال ۱۳۵۷ بود بر خلاف همهی پاییزها که کلاس درس مدارس و دانشگاهها فعال بودند در ان پاییز دانشاموزان و دانشجویان به فرمان امام اعتصاب کرده بودند و به مدرسهها و دانشگاهها نمیرفتند دیگر نه میز و نیمکتی در کار بود و نه معلمی همه به فرمان امام در کوچهها و خیابانها تظاهرات میکردند و درس انقلاب را به بانگ بلند به گوش جهانیان میرساندند ان روزها ملت یک اموزگار یک معلم و یک استاد داشت و او کسی جز امام خمینی ره نبود

3- به نظر شما راز محبوبیت بنیان گذار جمهوری اسلامی چیست

سادهزیستی شجاعت ایمانقوی فروتنی و محبت به مردم

تهیه شده در نمره یار Nomreyar.comدانش زبانی و ادبی درس 14 فارسی هفتم


نکتە اول
به این جمله ها توجه نمایید و درباره انها گفت وگو کنید
من دیروز نامه را نوشتم
تو دیروز نامه را نوشتی
او دیروز نامه را نوشت
ما دیروز نامه را نوشتیم
شما دیروز نامه را نوشتید
انها دیروز نامه را نوشتند
چنان که می بینید زمان فعل های جملات بالا گذشته یا ماضی است هر فعل صورت های مختلفی دارد که از روی ان شخص و شمار و زمان فعل را می توان دریافت

شش ساخت زمان گذشتهمفردجمع
نوشتمنوشتیم
نوشتینوشتید
نوشتنوشتند

اگر با دقت به شش ساخت زمان گذشته نگاه کنید متوجه می شوید در همه انها جزء نوشت ثابت است به این جزء بن فعل زمان گذشته می گویند

جزيی که به بن فعل اضافه شده است و در شش ساخت متفاوت است شخص و شمار فعل را نشان می دهد به این جزء شناسه می گویند

یاداوری: به کلمه هایی مانند: نشستن رفتن دیدن خوردن و مصدر می گویند چنان چهحرف ن را از اخر این کلمه ها حذف کنیم بن ماضی به دست می اید
نکتە دوم
پیش از این دانستیم که هر متنی یا نظم است یا نثر نظم انواع و اقسامی دارد مانند غزل مثنوی رباعی و قطعه نثر نیز انواعی دارد یکی از انواع نثرها نثر ساده است در نثر ساده نویسنده بسیار طبیعی روان و ساده می نویسد و بیشتر در پی ان است که پیام خود را به مخاطب برساند
نوع دیگر نثر نثر ادبی است که نویسنده به زیبایی نوشته توجه فراوان دارد تا تاثیر سخن خودرا بیشتر کند

جواب کار گروهی صفحه 125 فارسی هفتم


1- امام خمینی ره شاگرد و پیرو راه پیامبر ص بود چه خصوصیاتی از پیامبر در اخلاق و رفتار او دیده میشد
مهربان بودن فروتنی نظم و دقت در کار ها و مخالفت با ظالمان

2- خاطراتی از مبارزات امام خمینی ره و دوران انقلاب را در کلاس بازگو کنید

جواب نوشتن صفحه 125 فارسی هفتم


1- برای هریک از واژههای زیر دو هم خانواده بنویسید
مظلوم:
ظالم ظلم
جذاب:
جاذبه مجذوب جذب
قدرت:
قادر مقدور
محبوب:
حبیب محبت حب

2- با حرفهای درهم ریخته زیر حداقل چهار کلمه بنویسید ت ی د ب ع ا

 1. ابتدا

 2. تاب

 3. دعا

 4. عادی

 5. عابد

 6. عبد

 7. عبید

 8. تبعید

 9. عبادت

 10. ابداع


3- بن ماضی فعلهای زیر را بنویسید
رسیدند
رسید
گرفتی
گرفت
گریختید
گریخت
گذشتیم
گذشت

پاسخ درک و دریافت صفحه 131 فارسی هفتم


1- پیام این داستان چیست
همهی مردم وظیفه دارند از وطن و سرزمین و ازادی خود دفاع کنند

2- یک بسیجی نوجوان چگونه میتواند در پاسداری و سازندگی کشور سهیم باشد
با درس خواندن و کسب مدارج علمی بالا و به کار بستن علم و اخلاق در جامعه

پاسخ کلمات درس 14 فارسی هفتم • عوض کردن: دگرگون کردن تغییر دادن

 • ازادیخواه: دوستدار ازادی

 • مظلوم: ستمدیده ظلم شده

 • عالم: دنیا جهان

 • سلام الله علیها: درود خدا بر او باد

 • شلیک: صدای گلوله

 • سوار: سوارکار

 • سرفراز: سربلند پرافتخار

 • مزدوران: دست نشانده ادم اجیر شده با پول

 • خان: لقب مالکان زمین

 • ناجوان مردانه: از روی نامردی

 • دلاور: دلیر شجاع

 • بدین گونه: اینطور

 • تحصیل: درس خواندن یاد گرفتن

 • مکتب خانه: مدرسه در قدیم

 • ختم قران: پایان یک بار خواندن از ابتدا تا انتهای قران

 • حوزهی علمیه: مرکز اموزش علوم دینی

 • برگزید: انتخاب کرد

 • تاسیس کرد: به وجود اورد تشکیل داد

 • عالم: دانشمند

 • فروتن: متواضع افتاده

 • خوش بیانی: گرم زبانی دلنشینی کلام

 • سیمای جذاب: چهرهی دوست داشتنیی

 • صاحب: دارا

 • خصوصیات: جمع خصوصیه ویژگیها

 • اعتقاد: باور

 • دگرگون کرد: تغییر داد

 • علما: جمع عالم دانشمندان

 • روحانیون: جمع روحانی

 • مرجعیت: رهبری دینی مرجع تقلید بودن

 • اطاعت: پیروی

 • نهضت: جنبش حرکت مردمی

 • اعتراض: مخالفت شکایت

 • حمایت: طرفداری

 • تظاهرات: راهپیمایی

 • تبعید: دور کردن به جای دور فرستادن

 • طرز: شیوه روش

 • مرموز: نامعلوم مبهم مشکوک

 • تالیف: نوشتن

 • استعمارگر: کشور زورگو و ستمگر

 • برافراشته: بلند کرده

 • ممنوع: منع شده

 • ناگزیر: ناچار

 • فعال: کوشا پرکار

 • اعتصاب: دست از کار کشیدن به نشانهی اعتراض

 • فرمان: دستور

 • بانگ: صدا فریاد

 • اموزگار: معلم اموزنده

 • گریخت: فرار کرد

 • استقبال: پیشواز کسی رفتن

 • نظام شاهنشاهی: حکومت پادشاهی

 • واژگون: سرنگون

 • پایهگذاری: به وجود اوردن راهاندازی

 • غافل: بیخبر

 • میراث: باقی مانده

 • گرانبها: با ارزش


جواب سوالات خودارزیابی ها کارگاه متن پژوهی و تمارین نوشتن درس 14 فارسی هفتم را منتشر کردیم برای دسترسی به منابع بیشتر می توانید به سایت اصلی نمره یار مراجعه کنید

لینک مربوطه : جواب سوالات درس سیزدهم 13 فارسی هفتم دانلود گام به گام نگارش پایه هفتم PDF نمونه سوالات پیام های اسمان هفتم

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
 • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
 • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
 • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
 • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.