سوالات متن درس دهم 1 ...

سوالات متن درس دهم 10 پیام های اسمانی هشتم - در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های اسمانی هشتم می خواهیم سوالات متن درس دهم ...

اطلاعات فایل سوالات متن درس دهم 10 پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن درس دهم 10 پیام های اسمانی هشتم - در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های اسمانی هشتم می خواهیم سوالات متن درس دهم 10 دینی هشتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است

1- سه گام موفقیت در زندگی انسان را نام ببرید و موارد هریک را ذکر کنید

جواب ----gt

گام اول: شناخت مسیر زندگی تعالیم اسمانی دین اسلام - مشورت با خانواده - گروه همسالان - تجربیات افراد دیگر
گام دوم: انتخاب بهترین راه استفاده از امکانات و نعمت های خداوند در مسیر درست - عدم اسراف و مدگرایی - مصرف صحیح و درست کالاها و خدمات
گام سوم: درست اندیشدن نعمت عمر- تفکر صحیح

2- دو سرمایه گرانبها چیست

جواب ----gt 1- عمر 2- اندیشیدن

3- ایه شریفه حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون به چه موضوعی اشاره دارد

جواب ----gt محدود و گذرا بودن عمر انسان

4- امام علی ع درباره گذرا بودن عمر انسان چه می فرمایند

جواب ----gt فرصت ها مانند ابرها می گذرند پس فرصت های خوب را غنیمت شمرید

5- چهار مورد از عوامل هدر دادن عمر را بنویسید

جواب ----gt 1- بیحالی و تنبلی 2- امروز و فردا کردن 3- بی توجهی به اولویت ها 4- معاشرت با افراد بی نظم

6- اولین سرمایه ما برای خوشبختی در دنیا و اخرت همین است

جواب ----gt زندگی و عمر

7- از تفاوت های انسان با حیوانات و گیاهان است

جواب ----gt قدرت عقل و اندیشیدن

8- پیامبر اکرم ص درباره تفکر چه فرموده اند

جواب ----gt ساعتی تفکر در نشانههای خداوند از ساعت های طولانی عبادت کردن بدون تفکر برتر است

9- چرا گناهکاران دوباره به دنیا بر نمی گردند

جواب ----gt چون به وقت بازگشت همان کارهای قبلی را انجام می دهند

10- کسی که می داند نعمت های بهشت پاداش کارهای نیک او در این دنیاست از فرصتی که در اختیار دارد چگونه استفاده می کند

جواب ----gt قدر عمر خود را که فرصتی است برای او را مغتنم می شمرد و عمل شایسته انجام می دهد

11- برخی عوامل هدر دادن عمر کدامند عوامل هدر دادن عمر را نام ببرید

جواب ----gt بی حالی و تنبلی امروز و فردا کردن بی توجهی به اولویت ها معاشرت با افراد بی نظم

12- دو کار اشتباه که ما انسانها در زندگی مرتکب می شویم را نام برده و نتایج و عواقب ان را بیان کنید

جواب ----gt انجام کارها بدون تفکر و اندیشه که موجب اشتباه و گمراهی می شود -دوستی با افراد فاسد که موجب پشیمانی و حسرت و اندوه است

13- چرا خداوند عده ای را بدترین موجودات نامیده است

جواب ----gt زیرا قدرت تفکر دارند اما نمی اندیشند چشم دارند ولی عبرت نمی گیرند گوش دارند ولی دستورات خداوند را نمی شنوند

14- بی توجهی به اولویت بندی کارها چه اثاری دارد

جواب ----gt موجب عجله در کارها می شود چون احساس می کنیم که وقت کم است و می خواهیم همه ی کارها انجام شود

15- پیامبر در مورد تفکر چه می فرماید

جواب ----gt ساعتی تفکر در نشانه های خداونداز ساعت های طولانی عبادت کردن بدون تفکر برتر است

16- اگر انسانی بیندیشد که اعمالش ثبت می شود واهمیت عمر خود را بداند و در مورد اثار رفتارش در اجتماع اندیشه کند چه اثاری دارد و عدم تفکر در مورد اینها چه عواقبی بدنبال دارد

جواب ----gt به یقین این اندیشه ها سرانجام او را به سمت کارهای نیک می کشاند و از مسیر گناه دور می کند در غیر اینصورت نتیجه ایی جز حسرت و پشیمانی نخواهد داشت

17- خداوند کسانی را که از نعمت اندیشه و تفکر خوب استفاده نمی کنند به چه تشبیه می کند

جواب ----gt خداوند این گروه را که دلهایشان کرو لال است از چهارپایان هم گمراه تر دانسته و انها را بدترین موجودات معرفی می کند

18- خداوند چه کسانی را از چهارپایان نیز گمراه تر معرفی می کند چرا

جواب ----gt کسانی که از نعمت اندیشه برخوردارند ولی از ان استفاده نمی کنند چشم دارند ولی نمی بینند و عبرت نمی گیرند گوش دارند ولی شنوای دستورات الهی نیستند

19- چرا بی توجهی به اولویت بندی در کارها موجب عجله می شود

جواب ----gt چون فکر می کند وقت کم دارد و باید عجله کند

20- خداوند درباره کسانی که ارزش واقعی عمر خود را نمی دانند و فرصت های زندگی را بی دلیل از دست می دهند و با دست خالی از این دنیا می روند چه می فرماید

جواب ----gt دو سرمایه گرانبها دو سرمایه گرانبها هنگامی که مرگ یکی از انها فرا می رسد می گوید پروردگارا مرا به دنیا بازگردان تا شاید کارهای شایسته ایی را که ترک کرده بودم انجام دهم هرگز این سخنی است که او به زبان می گوید

21- چگونه می توان با صبر و حوصله و با استواری کامل کارهایش را به سرانجام برساند

جواب ----gt با برنامه ریزی و اولویت بندی کارها

فعالیت کلاسی صفحه 83


به نظر شما زندگی ما در دنیا چه شباهت هایی با یک مسابقه فوتبال دارد تفاوت های این دو در چیست

جواب ----gt شباهت های زندگی ما و مسابقه فوتبال در این است که در هر دو زمان داریم یعنی زندگی انسان در این دنیا با مرگ تمام می شود وزندگی ابدی و جاودانه در اخرت شروع می شود و در مسابقه فوتبال هم پس از گذشت 90 دقیقه تمام می شود شباهت دیگر این است که هر دو تکرار پذیر نیستند یعنی انسان یکبار در این دنیا زندگی می کند و مسابقه فوتبال هم یکبار برگزار می شود تفاوت ها زندگی ما و دنیا در این است که در مسابقه فوتبال پیروزی یا شکست تاثیر زیادی در اینده نداره و با بازی های بعدی میتوان ان باخت را جبران کرد اما در زندگی این رفتار و عمل صالح ما است که باعث پیروزی ما می شود و کارهای نیک و خیر است که در اینده و در اخرت بسیار برای ما مهم است و باعث سعادت و رستگاری می شود

فعالیت کلاسی صفحه 84


به کمک دوستانتان عوامل دیگری که موجب هدر رفتن عمر انسان می شود را نام ببرید به نظر شما راهکار مبارزه با این عوامل چیست

جواب ----gt

1 زمان خیلی زیادی را به انجام اموری مشغول هستید که نباید باشید
2 از همه چیز و همه کس شاکی هستید
3 ذهنتان را پرورش نمیدهید
4 به خودتان حرفهای منفی میزنید
5 احساس بیانگیزگی میکنید
6 هیچ برنامهای برای اینده ندارید
7 با کسانی وقت میگذرانید که به رشد فردیتان کمکی نمیکنند
8 دايم به تلفن همراهتان چسبیده اید

فعالیت کلاسی صفحه 86


چند کار اشتباه که معمولا انسانها در زندگی خود انجام می دهند را نام ببرید و نتایج و عواقب ان ها را بیان کنید به نظر شما اگر انسان ها قبل از انجام اینگونه کارها به نتایج ان فکر می کردند باز هم ان ها را انجام می دادند

جواب ----gt حرف زدن یا عمل کردن بدون فکر-دوستی با هرکسی بدون توجه به معیارهای دوستی واکنش نشان دادن نسبت به خبر و یا عملی بدون توجه به نتایح ان

جواب خودت را امتحان کن


1- بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هایی وجود دارد

جواب ----gt فرصت ها همانند ابرها به سرعت می گذرند و انسان سپری شدن ان ها را درک نمی کند و زمانی می فهمد که دیگران ها رفته اند در نتیجه انسان زیرک قدر فرصت ها را می داند

2- ایا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و اخرت کافی است توضیح دهید

جواب ----gt خیر زیرا همه موجودات از نعمت عمر برخوردارند و چیزی که باعث می شود انسان با حیوانات و گیاهان تفاوت داشته باشد قدرت عقل و اندیشیدن است و ما انسان ها می توانیم با استفاده از این نعمت ارزشمند علاوه بر خوشبختی در دنیا به راه های پیشرفت خود در زندگی خوب بیندیشیم و با کمک راهنمایی های الهی بهترین راه را برای پیشرفت و رستگاری خود انتخاب کنیم

3- خداوند حکیم چه کسانی را از چهارپایان نیز گمراه تر معرفی می کند چرا

جواب ----gt متاسفانه در میان انسان ها کسانی هستند که توانایی اندیشیدن دارند ولی از این نعمت خداوند استفاده نمی کنند چشم دارند ولی از انچه می بینند عبرت نمی گیرند گوش دارند ولی برای شنیدن دستورات خداوند از ان استفاده نمی کنند خداوند این گروه از انسان ها را که دلهایشان کر و لال است از چهارپایان هم گمراه تر دانسته و ان ها را بدترین موجودات معرفی می کند

4- سه مورد از عوامل هدر دادن عمر را بیان کنید

جواب ----gt بی حالی و تنبلی- امروز و فردا کردن- بی توجهی به اولویت ها معاشرت با افراد بی نظم

لینک های مربوطه :


نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.