سوالات متن درس یازده ...

سوالات متن درس یازدهم 11 پیام های اسمانی هشتم - در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های اسمانی هشتم می خواهیم سوالات متن درس یازدهم ...

اطلاعات فایل سوالات متن درس یازدهم 11 پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن درس یازدهم 11 پیام های اسمانی هشتم - در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های اسمانی هشتم می خواهیم سوالات متن درس یازدهم 11 دینی هشتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است

1- چند مورد از گناهان زبان را که انسان مرتکب ان می شود را نام ببرید

جواب ----gt دروغ گفتن - غیبت کردن - ناسزاگویی

2- دروغ گفتن چه اثار بدی به همراه دارد

جواب ----gt 1- عذاب الهی 2- از بین رفتن اعتماد دیگران 3- فراموش می کند که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خداوند نیست
4- به دلیل علاقه ای که به فرد دیگری دارند در تعریف کردن از او زیاده روی می کنند 5- سبب دشمنی با کسی دارند بدون اینکه حواسشان باشد 6- از سر دشمنی و کینه دروغ می گویند 7- در معرض گناهان فراوانی قرار می دهند 8- موجب نابودی ایمان می شود 9- حافظه انسان را ضعیف می کند 10 - موجب فقر و تنگدستی انسان می شود

3- زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید ان است

جواب ----gt دروغ

4- غیبت به چه معناست

جواب ----gt بدگویی پشت سر دیگران و اشکار ساختن عیب های انان یکی از بزرگترین گناهان نزد خداوند است که
عذاب سخت الهی را درپی دارد

5- باتوجه به ایه یا ایها الذین امنوا ولا یغتب بعضکم بعضا واتقوا الله ان الله تواب رحیم افراد غیبت کننده چگونه معرفی شده است اند

جواب ----gt فرد غیبت کننده گوشت برادر دینی اش را می خورد

6- بهترین راه درمان بیماری غیبت چیست

جواب ----gt این است که انسان هیچگاه از عیب ها و کاستی های خود غافل نباشد و به جای اینکه در دیگران به دنبال ایراد بگردد تلاش کند عیوب خود را برطرف سازد

7- سه مورد از عواقب ناسزاگویی را بنویسید

جواب ----gt 1- ناخواسته بذر کینه و دشمنی را در دل او می پاشد
2- بسیاری از نزاع ها و درگیری ها با یک دشنام اغاز می شود
3- سبب می شود در جامعه حیا از میان برود و زمینه برای افزایش گناهان دیگر فراهم شود

8- پیامبر اکرم ص درباره فرد ناسزاگو فحش دهنده چه می فرمایند

جواب ----gt خداوند بهشت را بر هر فحش دهند ە بد زبان که برایش مهم نیست چه می گوید و دیگران دربار ە او چه می گویند حرام کرده است

9- به نظر شما راه درمان بیماری فحاشی چیست

جواب ----gt - دوری از کسانی که فحش میدهند و عادت به این کار دارند
- اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام می دهند
- توجه داشتن به اینکه با فحش دادن چه برکاتی از زندگی انان حذف می شود و در نهایت نیز رستگار نمی شوند

10- هنگامی که سخن می گویید شناخته می شوید زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است صحیح غلط

11- دروغ گفتن چگونه در دنیا و اخرت تاثیر دارد

جواب ----gt از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد و تنهایی او در دنیا عذاب الهی در روز جزا

12- پیامبر در مورد فحش دهندگان چه می فرمایند

جواب ----gt خداوند بهشت را بر هر فحش دهنده ی بد زبان که برایش مهم نیست چه می گوید و دیگران در باره ی او چه می گویند حرام کرده است

13- مواردی که انسان ها بدون اینکه متوجه باشند دروغ می گویند را ذکر کنید4

جواب ----gt

 • زیاده روی در تعریف دیگران به دلیل علاقه

 • سخن گفتن از کسی که دشمنی و کینه از او دارند


14- بنظر شما سخن گفتن چه تاثیری بر زندگی انسان در این دنیا و زندگی انسان در جهان اخرت دارد

جواب ----gt با سخن گفتن احساسات خود را بیان می کنیم و دیگران را هدایت و راهنمایی می کنیم و در مسايل مهم با هم مشورت می کنیم و اینها نتیجه اش موفقیت در کارها و سعادت دنیا و اخرت را در پی دارد

15- حضرت علی ع در مورد سخن گفتن چه می فرماید

جواب ----gt هنگامی که سخن می گویید شناخته می شوید زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است

16- هر کاری که سبب جدایی و دشمنی میان مسلمانان باشد است

جواب ----gt حرام

17- ايمه ع همواره تاکید داشتهاند که دروغ گفتن موجب چه می شود

جواب ----gt موجب نابودی ایمان میشود و انسان را از هدایت الهی محروم میسازد

18- اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می کنند چه مسيولیتی داریم

جواب ----gt از انها بخواهیم موضوع را عوض کنند و غیبت نکنند در صورت تکرار ان جلسه را ترک کنیم

19- طبق فرموده پیامبر خداوند برای فحش دهنده چه جزایی در نظر دارد

جواب ----gt بهشت را حرام کرده است

20- نتایج ناسزاگویی چیست

جواب ----gt بذر کینه و دشمنی را در دل او می پاشد نزاع و درگیری شکل می گیرد از میان رفتن حیا زمینه برای افزایش گناهان دیگر فراهم می شود

21- علمای اخلاق برای ترک عادت ناپسند فحاشی چه گفته اند

جواب ----gt

 • دوری از کسانی که فحش میدهند و عادت به این کار دارند

 • اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام میدهند

 • توجه داشتن به اینکه با فحش دادن چه برکاتی از زندگی انان حذف میشود و در نهایت نیز رستگار نمیشوند


22- امام حسن عسگری ع در مورد دروغ چه می گویند

جواب ----gt زشتی ها همگی در خانه ایی جمع شده اند که کلید ان دروغ است

23- چگونه می توان دروغ گویی را ترک کرد

جواب ----gt

 • اندیشه در عواقب گفتار

 • دوری از افراد دروغگو


24- دروغ گفتن موجب نابودی است

جواب ----gt ایمان

25- عادت زشت و ناپسند فحاشی موجب می شود

جواب ----gt الودگی روح انسان و دوری از سعادت

26- رواج غیبت در جامعه چه اثار شومی بر روابط مردم با یکدیگر خواهد گذاشت

جواب ----gt کینه و ناراحتی در دل مردم رواج پیدا می کند و اتحاد و همدلی از بین می رود و تبلیغ کارهای ناپسند رواج پیدا می کند

27- به نظر شما چرا غیبت کردن جزء گناهان بزرگ محسوب می شود و بسیار نهی شده است

جواب ----gt زیرا موجب دوری و جدایی و تفرقه و دشمنی میان مسلمانان می شود

28- اهمیت سخن گفتن را که از مهمترین نعمات الهی است بیان کنید

جواب ----gt

 • ارتباط با دیگران

 • بازگو کردن نیازها و درخواست ها

 • مشورت

 • بیان احساسات

 • راهنمایی دیگران


فعالیت کلاسی صفحه 88


به نظر شما نعمت سخن گفتن چه تاثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان اخرت دارد

جواب ----gt توانایی سخن گفتن یکی از مهم ترین نعمت های خداوند به انسان است انسان از این طریق با دیگران ارتباط برقرار می کند نیازها و درخواست هایش را بازگو می کند با دیگران مشورت می کند

احساسات خود را بیان می کند و دیگران را راهنمایی می کند ایا همه از نعمت سخن گفتن به درستی استفاده می کنند

جواب ----gt انسان گاهی نیز با سخن گفتن دیگران را اذیت می کند دروغ می گوید تهمت میزند و گناهان متعددی را مرتکب می شوددر واقع سخن گفتن شخصیت درونی انسان را اشکار می سازد

فعالیت کلاسی صفحه 91


اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می کنند چه مسيولیتی داریم

جواب ----gt به ان ها بگوییم که غیبت کردن جزو گناه های بزرگ است که از ان به شدت نهی شده است و اگر به غیبت ادامه دادند ان مجلس را ترک کنیم

فعالیت کلاسی صفحه 93


به نظر شما بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد چیست

جواب ----gt در صورتی که نهی از منکر او را از این کار منصرف نکند باید از او دوری کرد

جواب خودت را امتحان کن


1- دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید

جواب ----gt 1- از بین رفتن اعتماد دیگران 2- حافظه انسان را ضعیف می کند

2- رواج غیبت در جامعه چه اثار شومی بر روابط مردم با یکدیگر خواهد گذاشت

جواب ----gt کینه و ناراحتی نسبت به یکدیگر را مردم در دل خود می پرورانند و دیگر نمی توانند مانند گذشته با هم دوست و متحد باشند و بعد هم باعث تبلیغ و اشاعه کارهای ناپسند در جامعه می شود و در اخر کسی که غیبتش شده در صورت فهمیدن ان در اشتباه و گناهش اصرار می کنند

3- چه راهکارهایی برای درمان عادت زشت ناسزاگویی وجود دارد

جواب ----gt

- دوری از کسانی که فحش میدهند و عادت به این کار دارند
- اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام می دهند
- توجه داشتن به اینکه با فحش دادن چه برکاتی از زندگی انان حذف می شود و در نهایت نیز رستگار نمی شوند

لینک های مربوطه :


نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
 • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
 • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
 • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
 • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.