سوالات متن درس چهارد ...

سوالات متن درس چهاردهم 14 پیام های اسمانی هشتم - در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های اسمانی هشتم می خواهیم سوالات متن درس چهاردهم ...

اطلاعات فایل سوالات متن درس چهاردهم 14 پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن درس چهاردهم 14 پیام های اسمانی هشتم - در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های اسمانی هشتم می خواهیم سوالات متن درس چهاردهم 14 دینی هشتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است

1- ایه انما المومنون اخوة به چه موضوعی اشاره دارد

جواب ----gt برادری و اتحاد انسان ها با یکدیگر

2- چند مورد از اشتراکات بین مسلمانان را نام ببرید

جواب ----gt مسلمانان به خدای یگانه و روز قیامت اعتقاد دارند حضرت محمد را اخرین پیامبر خدا و قران را اخرین و کامل ترین کتاب اسمانی می دانند و به سوی کعبه نماز می خوانند

3- ایه یا ایها الذین امنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر بیانگر چه مطلبی است

جواب ----gt اتحاد انسان ها با یکدیگر

4- اصلی ترین موضوعی که شیعیان و اهل سنت با هم اختلاف نظر دارند چه موضوعی است مختصر توضیح دهید

جواب ----gt اصلی ترین موضوعی که شیعیان و اهل سنت درباره ان با هم اختلاف نظر دارند مسيله خلافت پس از رحلت پیامبر اکرم است : اهل سنت معتقدند که پیامبر برای خودش جانشینی تعیین نفرمود پس از رحلت رسول خدا به دلیل اینکه حفظ نظم جامعه و اداره کشور اسلامی نیازمند رهبر است تعدادی از مسلمانان در مکانی به نام سقیفه گردهم امدند و ابوبکر را به خلافت برگزیدند و با وی بیعت کردند اما شیعیان معتقدند پیامبر اکرم با یاداوری شایستگی و علم و تقوای علی بن ابی طالب او را به عنوان جانشین خود و امامان پس از ایشان تا امام دوازدهم را به مردم معرفی نمود هرچند مسلمانان شیعه و سنی در این موضوع با یکدیگر اختلافنظر دارند اما نکته مهم این است که بدانیم هر دو گروه مسلمان اند و بر اساس دین اسلام هیچ گروهی حق ندارد به مقدسات و عقاید گروه دیگر اهانت کند یا ان ها را از محدوده اسلام بیرون بداند

5- مقام معظم رهبری درباره ی تفرقه بین مسلمانان چه می فرمایند

جواب ----gt هرکسی را شما دیدید که ندای تفرقه بین شیعه و سنی را سر می دهد چه شیعه باشد و چه سنی این فرد مزدور دشمن است چه
خودش بداند و یا نداند

6- قران از ما خواسته با چه کسانی همدردی کنیم

جواب ----gt علاوه بر خانواده نسبت به سایر انسان ها و به خصوص سایر مسلمانان

7- برادری در اسلام به چه معناست

جواب ----gtخداوند همه مسلمانان را در هر کجا که باشند و به هر زبان که سخن بگویند اعضای یک خانواده و شریک و هم درد یکدیگر می داند و مرزهای جغرافیایی و تفاوت نژادها و زبان ها را مانعی برای یکدلی انها نمی پندارند

8- ما مسلمانان چه ویژگی های مشترکی داریم

جواب ----gt ما مسلمانان به خدای یگانه و روز قیامت اعتقاد داریم حضرت محمد ص را اخرین پیامبر خدا و قران را اخرین و کاملترین کتاب اسمانی می دانیم و به سوی کعبه نماز می خوانیم

9- مسلمان چه ویژگی های دارد

جواب ----gt مسلمانان به خدای یگانه و روز قیامت اعتقاد دارند حضرت محمد ص را اخرین پیامبر خدا و قران را اخرین و کاملترین کتاب اسمانی می دانند و به سوی کعبه نماز می خوانند

10- حق مسلمان بر مسلمان دیگر چیست

جواب ----gt

نخست انکه هرچه برای خودت دوست داری برای او نیز دوست بداری و هرچه برای خودت نمی پسندی برای او نیز نپسندی
دوم انکه به دنبال خوشنودیاش باشی و او را خشمگین نکنی
سوم انکه هرگاه نیاز شد با جان و مال و زبان و دستت او را یاری کنی
چهارم انکه ایینه و راهنمای او باشی
پنجم انکه سیر نباشی درحالی که او گرسنه است و سیراب نباشی درحالی که او تشنه است و از لباس های گوناگون بهرهمند نباشی درحالی که او لباسی ندارد
ششم انکه اگر مریض شد به عیادتش بروی
هفتم اینکه اگر دانستی که نیازی دارد پیش از انکه به تو بگوید خودت برای رفع نیازش اقدام کنی

11- مفهوم ایه لا تتخذوا بطانة من دونکم چیست

جواب ----gt اعتماد نکردن به دشمن

12- مفهوم ایه انما المومنون اخوة چیست

جواب ----gt برادران و خواهران دینی ما عین خانواده ی ما هستند و ما در مقابل انها مسيولیم و در مشکلات و سختی ها باید همراه و همدل باشیم و همدیگر را یاری کنیم

13- نکات مشترک ما مسلمانان در چه مسايلی می باشد

جواب ----gt

 • همگی به خدای یگانه ایمان دارند

 • حضرت محمدص را اخرین پیامبر و قران را اخرین کتاب اسمانی می دانند

 • یک قبله دارند و بسوی کعبه نماز می خوانند


14- برخی از وظایف مسلمانان نسبت به همدیگر را بیان کنید

جواب ----gt

 • هر چه بر خود دوست دارید بر دیگران نیز بخواهید

 • برادر مسلمانت را خشنود ساز

 • هنگام نیاز با جان و دل یاریش کنی

 • ایینه ی راهنمای او باشی

 • هنگام بیماری به عیادتش بروی


15- قدرت های استعمارگر برای از بین بردن اتحاد و وحدت مسلمانان چه اقداماتی انجام می دهند

جواب ----gt اختلافات میان اقوام و مذاهب را برگ نمایی می کنند میان مسلمانان جنگ و تفرقه می اندازند فرقه ها و گروه هایی با شعارها و ظواهر اسلامی همسو با اهداف خود تشکیل می دهند

16- به نظر شما مسلمانان برای ایجاد وحدت چه کارهایی می توانند انجام دهند

جواب ----gt از اختلافات پرهیز کنند و با توجه به نکات مشترکشان بیشتر به هم نزدیک شوند و اتحاد خود را حفظ کنند

17- عقیده ی اهل سنت در مورد جانشینی پیامبر چیست

جواب ----gt اهل سنت معتقدند که پیامبر برای خودش جانشینی تعیین نکرده است و برای اینکه نظم جامعه پس از ایشان بهم نریزد تعدادی از مسلمانان در محلی به نام سقیفه گرد هم امدند و ابوبکر را به خلافت برگزیدند و با وی بیعت نمودند

18- عقیده ی شیعه در مورد جانشینی پیامبر چیست

جواب ----gt شیعیان معتقدند که پیامبر با یاداوری شایستگی و علم و تقوای علی ع او را جانشین خود نمود و امامان پس از ایشان تا امام دوازدهم را به مردم معرفی کرد

19- مقام معظم رهبری مد ظله العالی در مورد تفرقه اندازی بین شیعه و سنی چه می فرماید

جواب ----gt هر کسی را شما دیدید که ندای تفرقه بین شیعه و سنی را سر می دهد چه شیعه باشد و چه سنی این فرد مزدور دشمن است چه خودش بداند و یا نداند

جواب فعالیت کلاسی صفحه 111


به نظر شما مسيولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری های برادران و خواهران دینی در کشور خود و نیز سایر کشورهای مسلمان چیست

جواب ----gt

1- کمک مادی و معنوی به ان ها
2- احساس همدلی و همدردی با ان ها
3- برقراری روحیه تعاون و اتحاد با ان ها
4- برقراری روابط تجاری و دوستانه با ان ها

جواب فعالیت کلاسی صفحه 113


به نظر شما اگر مسلمانان این وظایف را نسبت به یکدیگر انجام دهند دنیای مسلمانان چگونه خواهد شد

جواب ----gt دنیایی پر از شادی و اتحاد که در ان همه مسلمانان زیر پرچم اسلام شریک و همدرد یکدیگر هستند و هیچ دولت بیگانه ای جرات نفوذ به این اجتماع عظیم مسلمانان را نخواهد داشت

جواب فعالیت کلاسی صفحه 116


به کمک همگروهی های خود پیام این تصویر را بیان کنید

جواب ----gt به این معناست که دشمنان با استفاده از اختلافات شیعیان و اهل سنت باعث کشتار میشن و اینکه این اختلافات و کشت و کشتار تنها کسی که برنده میشه دشمن هست

جواب خودت را امتحان کن


1- چهار مورد از وظایف یک مسلمان را نسبت به برادران دینی اش بیان کنید

جواب ----gt

- نخست انکه هرچه برای خودت دوست داری برای او نیز دوست بداری و هرچه برای خودت نمی پسندی برای او نیز نپسندی
- دوم انکه به دنبال خوشنود باش باشی و او را خشمگین نکنی
- سوم انکه هرگاه نیاز شد با جان و مال و زبان و دستت او را یاری کنی
- چهارم انکه ایینه و راهنمای او باشی
- پنجم انکه سیر نباشی درحالیکه او گرسنه است و سیراب نباشی درحالیکه او تشنه است و از لباس های گوناگون بهره مند
نباشی درحالیکه او لباسی ندارد
- ششم انکه اگر مریض شد به عیادتش بروی
- هفتم اینکه اگر دانستی که نیازی دارد پیش از انکه به تو بگوید خودت برای رفع نیازش اقدام کنی

2- مهم ترین برنامه دشمنان اسلام برای از بین بردن اتحاد مسلمانان چیست مراحل این برنامه را توضیح دهید

جواب ----gt به صورت خلاصه یادبگیرید استعمارگران برای اجرای این برنامه شوم خود مراحل زیر را دنبال میکنند:
انان در مرحله اول با استفاده از قدرت تبلیغاتی و رسانه های پرشماری که در اختیار دارند به صورت پیوسته اختلافات میان اقوام و مذاهب مختلف مسلمان را بزرگ نمایی می کنند انان تلاش می کنند ایناختلافات را به مسيله اصلی مسلمانان تبدیل کنند مثلا اگر تعداد اندکی از افراد نادان و ساده لوح درمیان یک قوم یا طرفداران یک مذهب کار اشتباهی انجام دهند رسانه های استکباری با انعکاس گسترده این اقدام و بزرگنمایی ان تلاش می کنند ان را به تمام پیروان ان مذهب نسبت دهند و به این وسیله میان اقوام و مذاهب مختلف بدبینی و تفرقه را حاکم کنند نکته مهم این است که قدرت های استعمارگر در این اختلافات واقعا طرفدار هیچ گروهی نیستند بلکه فقط می خواهند این اختلافات گسترده شود تا دو طرف مسلمانان هر روز ضعیف تر شوند ان ها در مرحله بعدی و پس از انکه ملت ها را کاملا از هم جدا کردند با تحریک ان ها جنگ های داخلی را میان مسلمانان به راه می اندازند و حتی به صورت پنهانی و یا اشکار به توزیع اسلحه و مهمات جنگی میان انها می پردازند یکی از اقداماتی که این قدرت ها در سال های اخیر برای پیشبرد این هدف دنبال کرده اند تشکیل فرقه ها و گروه هایی با شعارها و ظواهر اسلامی اما همسو و هم جهت با اهداف انان است این گروه ها که با حمایت مالی و اطلاعاتی امریکا و برخی کشورهای غربی و با به کارگیری افراد نادان و تندرو تشکیل می شوند به بهانه های واهی هم مسلمانان را وارد جنگ های فرسایشی و ویرانگر می کنند و هم با ارايه چهره زشت و خشن از اسلام مانع گرایش روزافزون مردم جهان به سوی پیامبر رحمت و دین اسلام می شوند

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
 • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
 • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
 • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
 • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.