سوالات متن درس یازده ...

سوالات متن درس یازدهم 11 پیام های اسمانی هفتم - در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های اسمانی هفتم می خواهیم سوالات متن درس یازدهم ...

اطلاعات فایل سوالات متن درس یازدهم 11 پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس یازدهم 11 پیام های اسمانی هفتم - در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های اسمانی هفتم می خواهیم سوالات متن درس یازدهم 11 دینی هفتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است

1- چرا پیامبر اکرم همه ی مردم حتی افراد نابینا را به شرکت در نماز جماعت تشویق می کرد

جواب ----gt چون میخواست اهمیت نماز جماعت و ثواب ان را یاد اور شود و اینکه نماز جماعت موجب وحدت و همبستگی مسلمانان می شود

2- کاملترین دین اسمانی از مومنان چه می خواهد

جواب ----gt که در کارها و عبادت هایشان همیاری و اتحاد داشته باشند

3- امام رضا ع در مورد ارزش نماز جماعت چه می فرماید

جواب ----gt هر رکعت نماز جماعت به اندازه ی دو هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ارزش دارد

4- نماز جماعت یکی از است

جواب ----gt زیباترین و ارزشمند ترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر

5- چرا مستحب است نمازهای واجب به جماعت خوانده شود

جواب ----gt در نماز جماعت قلبهایمان بیشتر متوجه خداست و خداوند لطف و رحمتش را برما زیادتر می کند

6- فوايد برگزاری نماز جماعت را ذکر کنید

جواب ----gt 1- وحدت 2- اتحاد 3- همدلی 4- از حال هم با خبر بودن 5- مشورت در مسايل و

7- تفاوت غسل ها در چیست

جواب ----gt نیت

8- در غسل ها چه جاهایی از بدن لازم نیست شسته شود

جواب ----gt 1-داخل گوش 2-داخل بینی

9- در هنگام غسل اگر چیزی به بدن چسبیده باشد چه باید کرد

جواب ----gt باید ابتدا ان ها را پاک کرد

10 - غسل چگونه است

جواب ----gt 1- ابتدا باید نیت کنیم یعنی قصد داشته باشیم برای خشنودی خداوند غسل کنیم

2- سپس باید سر و گردن خود را کاملا بشوییم البته در این مرحله لازم نیست وقتی که سرمان را میشوییم داخل گوش و بینی و دهانمان را بشوییم بلکه شستن همان مقداری از سر و صورت که دیده میشود برای غسل کافی است

3- پس از شستن سر و گردن باید طرف راست بدن را شستوشو دهیم یعنی از بالای شانه راست تا کف پای راست را کاملا بشوییم در این مرحله باید طرف راست شکم سینه و کمر تمام پای راست و تمام دست راست شسته شود

4- پس از این مرحله باید طرف چپ بدن را نیز مانند طرف راست بدن کاملا شستوشو دهیم

11- احکام نماز جماعت را بیان کنید

جواب ----gt 1-ماموم کسی که به امام جماعت اقتدا می کند نباید پیش از امام جماعت تکبیرة االاحرام بگوید

2- در نماز جماعت ماموم باید غیر از حمد و سوره همه قسمتهای نماز را بخواند ولی اگر به رکعت سوم یا چهارم نماز جماعت برسد باید حمد و سوره را خو دش بخواند

3- اگرماموم موقعی که امام جماعت در رکوع است به نماز جماعت برسد باید تکبیرةاالاحرام بگویید و به رکوع برود

4- ماموم اگر به اشتباه پیش از امام جماعت سر از رکوع بردارد چنانچه امام هنوز در رکوع باشد باید به رکوع برگردد و با امام سر بردارد

5- ماموم اگر به رکعت دوم نماز جماعت برسد اقتدا میکند یعنی با گفتن تکبیرةاالاحرام به نماز جماعت میپیوندد و قنوت و تشهد را با امام جماعت میخواند احتیاط ان است بهتر است که موقع خواندن تشهد به حالت نیم خیز بنشیند یعنی انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند همچنین باید بعد از تشهد با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و در رکعت دوم نماز که رکعت سوم نماز جماعت است بعد از دو سجده بنشیند و تشهد را بخواند و برخیزد

12- نماز جمعه چند رکعت و چند خطبه دارد

جواب ----gt دو رکعت و دو خطبه

13- نماز جمعه بجای کدام نماز خوانده می شود

جواب ----gt نماز ظهر

14- خطبه اول نماز جمعه در مورد چه مسايلی است

جواب ----gt مسايل اخلاقی و اجتماعی

15- خطبه دوم نماز جمعه در مورد چه مسايلی است

جواب ----gt مسايل ایران و جهان

16- اخرین جمعه ماه مبارک رمضان چه روزی است

جواب ----gt روز قدس

17- نماز جمعه قنوت دارد یک قنوترکوع و یک قنوترکوع دارد

جواب ----gt دو قبل- بعد

18- یکی از کارهای مستحب قبل از نماز جمعه چیست

جواب ----gt غسل جمعه

19- روز قدس در چه ماهی و چه روزی و هرسال چند بار برگزار می شود

جواب ----gt روز قدس سالی یکبار در اخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار میشود

20- نماز جمعه چگونه خوانده میشود

جواب ----gt نماز جمعه مانند نماز صبح دورکعت دارد در رکعت اول پس از حمد و سوره امامقنوت میخوانیم و سپس به رکوع میرویم و سجده هارا به جا می اوریم حمدوسوره قنوت رکوع دوسجده

در رکعت دوم پس از حمد و سوره امام به رکوع میرویم و سپس قنوت را خوانده و بعد از ان به سجده رفته و دو سجده به جا اورده و در اخر تشهد و سلام نماز را میخوانیم حمدوسوره رکوع قنوت سجده تشهد سلام

21- در نماز جماعت ماموم باید غیر از و همه قسمتهای نماز را خودش بخواند

جواب ----gt حمد و سوره

22- شیوه انجام غسل را توضیح دهید

جواب ----gt 1- نیت 2- شستن کامل سر و گردن 3- شستن طرف راست بدن ازبالای شانه راست تا کف پای راست

4- شستن طرف چپ بدن از بالای شانه چپ تا کف پای چپ

23- است برای شروع نماز جماعت صبر کرد

جواب ----gt مستحب

24- در نماز جماعت در رکعت دوم هنگام قرايت حمد و سوره امام

جواب ----gt سکوت می کنیم

25- خطبه اول نماز جمعه چگونه خوانده می شود و درباره چیست

جواب ----gt پس از ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر اکرم اهل بیت او ع مردم را به تقوا دعوت می کند و سپس درباره مسايل اخلاقی و اجتماعی صحبت می کند ان گاه سوره ی کوچکی از قران را می خواند و روی صندلی می نشیند

26- ارزش نماز جماعت چگونه است

جواب ----gt نماز جماعت ان قدر ارزشمند است که مستحب است برای شروع نماز جماعت صبر کرد و اگر کسی نماز را به تنهایی خوانده باشد و بعد نماز جماعت شروع شود بهتر است نمازش را دوباره به جماعت بخواند

27- در شستن سر در غسل کدام قسمت ها شسته می شوند

جواب ----gt شستن همان مقدار از سرو صورت که دیده می شود برای غسل کافی است و لازم نیست که داخل گوش ها و بینی و دهان شسته شود

28- اگر ماموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد باید به رکوع برگردد و با امام سربردارد در این صورت زیادشدن رکوع که رکن نماز است نماز را

جواب ----gt باطل نمی کند

29- ایا در غسل لازم است کمی از طرف دیگر را در هر مرحله شست و شو دهیم توضیح دهید

جواب ----gt بلی برای اینکه مطمين شویم هر طرف کاملا شسته شده است

30- فواید نماز جماعت را بنویسید

جواب ----gt

  • یکی از زیباترین و ارزشمندترین نمونه همدلی است

  • به صورت هماهنگ با خدا به راز و نیاز پرداخته می شود

  • قلب های مومنان به خدا توجه پیدا می کند

  • خدا بنده هایش را بیشتر دوست دارد از حال همدیگر بیشتر مطلع می شوند


31- موضوع خطبه ی دوم چیست و چگونه خوانده می شود

جواب ----gt امام جمعه در خطبه دوم هم به ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر و دعوت مردم به پرهیزکاری می پردازد و سپس درباره مسايل مختلف ایران و جهان صحبت می کند و در اخر هم با خواندن سوره ا ی کوتاه از قران خطبه را تمام می کند

32- اگر ماموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد چنانچه امام در رکوع باشد وظیفه ماموم چیست

جواب ----gt باید به رکوع برگردد و با امام سر بردارد

نمره یار - Nomreyar.com


لینک مربوطه : نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم جزوه پایه هفتم نمونه سوالات پیام های اسمانی هفتم نوبت اول نمونه سوالات پیام های اسمان هفتم نوبت دوم

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.