معرفی رشته حقوق | بر ...

رشته حقوق در سال های اخیر در گروه ازمایشی علوم انسانی از محبوبیت بالایی برخوردار است و همه ساله افراد بسیاری خواهان جذب به این رشته می باشند از دلایل ...

اطلاعات فایل معرفی رشته حقوق | بررسی مزایا، بازار کار و درآمد این رشته

رشته حقوق در سال های اخیر در گروه ازمایشی علوم انسانی از محبوبیت بالایی برخوردار است و همه ساله افراد بسیاری خواهان جذب به این رشته می باشند از دلایل عمده ای که رشته حقوق بین افراد از جذابیت بالایی برخوردار است اول بازار کار و درامد این رشته و سپس ماهیت این رشته که ریشه در استدلال منطق و کاربرد ان دارد حقوق نیز مانند بسیاری از رشته ها دارای گرایش های متفاوتی است که افراد ضمن درک صحیحی از علافه مندی خود باید در تصمیم گیری خود تمرکز کنند تا بتوانند یکی از گرایش های این رشته پر طرفدار را انتخاب کرده و در ان به تحصیل مشغول شوند

اما چیزی که باعث تمایز این رشته از سایر رشته های تحصیلی می شود این است که افرادی که به تحصیل در حقوق اقدام می کنند دید دقیق و تخصصی تر نسبت به مسايل حقوقی دارند و می توانند به راحتی در بسیاری از اومور از عهده ی کار های مهم حقوقی خود بر بیایند که این وجه تمایز فرد حقوق دان با سایر شغل ها است و اگر بخواهیم جامعه را دسته بندی کنیم چون که حقوق دان از قوانین مطلع است دارای ویژگی گوش به زنگی است و می تواند به موقع در بسیاری از اومور ورود کرده و مشکل را بر طرف کند

تعریف حقوق


حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که متضمن شکل گیری نظم اجتماعی است و افراد بر اساس قوانین و مقررات نظم اجتماعی را رعایت می کنند و اگر قانونی در کار نباشد نظم اجتماعی ممکن نمی شد حقوق در نظام ملی به روش های گوناگون و متفاوتی تشکیل می شود از جمله وضع قانون توسط قوه مقننه از طریق صدور ايین نامه ها و بخشنامه های دولتی در قوه مجریه و تصمیمات الزام اوری که در قوه قضاییه و دستگاه قضا اتخاذ می شود که این روش اخر از اهمیت بالاتری برخوردار است

حقوق دارای معنای متفاوتی است و بسته به عقیده و نگرش هر ملت و جامعه ای وضع می شود اما تعریف کلی حقوق مجموع قواعد الزامی حاكم بر روابط افراد يک جامعه نسبت به يكديگر و نسبت به حكومتشان و نسبت به ديگر جوامع و طبیعت

گرایش های رشته حقوق • حقوق بشر

 • حقوق بین الملل

 • حقوق اقتصادی

 • حقوق فن اوری زیستی

 • حقوق جزا

 • حقوق کیفری اطفال

 • حقوق خانواده

 • حقوق خصوصی

 • حقوق مالکیت

 • حقوق محیط زیست

 • حقوق عمومی

 • حقوق شرکت ها

 • حقوق تجارت الکترونیک

 • حقوق تجارت اقتصادیبین الملل

 • کاداستر

 • سردفتری اسناد رسمی


حقوق عمومی


گرایشی از رشته حقوق است که به بررسی رابطه دولت و مردم می پردازد بر خلاف حقوق خصوصی که به بررسی رابطه ی اشخاص با یکدیگر می پردازد و از مهم ترین دروس این گرایش از رشته حقوق می توان به : حقوق اساسی حقوق اداری و حقوق مالیفارغالتحصیلان حقوق عمومی علاوه بر تدریس و وکالت میتوانند در مشاغلی همچون قضاوت در دیوان عدالت اداری مشاورهی حقوقی اشاره نمود کسانی که اقدام به تحصیل در این گرایش می کنند می توانند در معاونت های پارلمانی دستگاه های دولتی وزارتخانه ها و ادارات مشغول به کار شوند حقوق عمومی را از این حیث سیاسی ترین گرایش حقوق می نامند

حقوق عمومی با بسیاری از رشته ها همچون فلسفه و به ویژه فلسفه سیاسی علوم سیاسی اقتصاد و مدیریت در اتباط است و می تواند با هر یک از رشته های مذکور در مطالعات میان رشته شرکت نماید

حقوق خصوصی


موضوع حقوق داخلی در تقسیمبندی کلی سنتی به دو حوزه حقوق خصوصی و حقوقعمومی تقسیم میشود بر این اساس تقسیمبندی کلیه رشتههای مرتبط با حقوق داخل کشور در یکی از دو گروه فوق قرار میگیرند بنا براین حقوق خصوصی در معنای عام شامل کلیهی رشتههایی است که قواعد حقوقی مورد بحث در انها روابط اشخاص جامعه با یکدیگر را تنظیم میکند و حقوقعمومی تنظیم کننده روابط متقابل اشخاص و دولتها با یکدیگر است

در حال حاضر موضوعات مورد بحث در رشته حقوق خصوصی به دو دسته حقوق تجارت و حقوق مدنی تقسیم می شود

حقوق جزا و جرم شناسی


حقوق جزا و جرمشناسی در مفهوم مدرن امروزی که به عنوان رشتهای نظاممند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبههای ماهوی و شکلی مستقل از هم میباشد عمری حدود دو قرن دارد این رشته از حقوق که از شاخههای اصلی حقوق عمومی محسوب میشود خود دارای رشتههای مختلف میباشد که عمدتا شامل علوم جنایی تجربی از یک سو و علوم جنایی تحلیلی ـ تفسیری از سوی دیگر میشود تحول روز افزون حقوق جزا و علم جرمشناسی در جوامع مختلف باعث ایجاد گونههای مختلفی از این شاخه از حقوق شده است که در گذشته سابقهای نداشته است

حقوق بین الملل


توجه داشته باشید که این گرایش با روابط بین الملل که زیر مجموعه رشته علوم سیاسی است کاملا متفاوت است و در ادامه به ان خواهیم پرداخت

این رشته به حقوق و به عبارت دیگر مجموعه اصول موازین یا قواعد و مقرراتی میپردازد که بر روابط اختصاصی جامعهی بینالمللی و به ویژه تابعان فعال حقوق بینالملل یعنی دولتها و سازمانهای بینالمللی در حوزههای مختلف صلح و امنیت حقوقی اقتصادی فرهنگی فنی حاکم است

پویایی این رشته از جهت پیدایش روز افزون زمینه های گوناگون و متفات در جامعه ی بین المللی است و نیاز به یک رشته ای که قوانین و مقررات بین المللی با توجه به تغییرات حال حاضر جوامع را بررسی کند بیش از پیش قابل توجه است

علاقه مندان به این رشته علاوه بر دارا بودن حافظه ی قوی قوه ی تحلیل و درک بالا باید به یکی از زبان های خارجی مانند انگلیسی یا فرانسوی تسلط داشته باشند چرا که بسیاری از منابع این رشته به یکی از دو زبان مذکور می باشد و استفاده از این منابع و به کارگیری ان ها مستلزم اموختن یادگیری این دو زبان است

کسانی که به تحصیل در رشته حقوق بین الملل اقدام کرده اند می توانند در وزارت اومور خارجه دفاتر امور بین الملل و ادارات مشغول به کار شوند

حقوق بشر


حقوق بشر یکی رشته نوپا محسوب می گردد و به بحث دربارهی حقوق مختلف انسان در حوزه های مختلف اعم از مدنی سیاسی اقتصادی و اجتماعی می پردازد این رشته برای اولین بار در سال 1380 در دانشگاه شهید بهشتی تدریس شد و سپس دانشگاه های تهران علامه طباطبایی و مفید قم در این رشته دانشجو می پذیرند و علاقه مندان به این رشته می توانند به دانشگاه های فوق الذکر مراجعه کرده و در این رشته اقدام به تحصیل نمایند اما به کسانی که خواهان انجام وکالت و قضاوت هستند توصیه می شود که این رشته را مطالعه کنند چرا که بر روی دید ان ها و تصمیم گیری ان ها در اینده در رابطه با کارشان تاصیرات بسیاری مثبتی خواهد گذاشت

افرادی که فارغ التحصیل رشته حقوق بشر هستند می توانند علاوه بر تدریس در دانشگاه ها و مراکز اموشی به انجام امور پژوهشی اقدام نمایند

حقوق خانواده


حقوق خانواده به عنوان یکی از گرایشهای جدید حقوق است که با بررسی منابع و سرفصلهای آزمون به خوبی میتوان دریافت این گرایش به طور اختصاصی ابعاد حقوقی و مسايل مربوط به خانواده را مورد بررسی قرار میدهد

حقوق محیط زیست


از نظر اقتصاددانان پیشرفت صنعت و تکنولوژی رفاه عمومی را به همراه خواهد داشت در حالی که طرفداران محیط زیست بر این باور بودهاند که رفاه عمومی همراه با پیشرفت صنعت و تکنولوژی بدون توجه به محیط زیست محقق نخواهد شد در واقع میتوان گفت برای اولین بار در کنوانسیون 1972 استکهلم بود که "حق بر محیط زیست سالم" به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر شناخته شد به تدریج گرایش مهمی تحت عنوان "حقوق محیط زیست"در مباحث حقوقی مطرح شد امروزه ما شاهدیم که حقوق محیط زیست در رویکردهای عصر پست مدرن ما جایگاه بسیار مهمی دارد امروزه مسالهی محیط زیست تبدیل به یک مسالهی جهانی شده است

حقوق تجارت بین الملل


حقوق بین الملل مجموعهای از قواعدی اند که بین دولتها و ملتها اجرا میشود تا روابط بین المللی با ثبات و سازمان یافته انجام گیرد و صورتی کلی دارد اما همان طور که اشاره کردیم حقوق تجارت بین الملل در حقیقت به روابط بازرگانی که شکل بین المللی دارند اختصاص دارد

حقوق بازرگانی بین الملل در واقع بخشی از حقوق تجارت بین الملل است که ویژه قرادادهای بین تجار و شرکتهای تجاری در کشورهای مختلف است حقوق بازرگانی بین المللی به مجموعهای از قواعد حقوقی معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی مقررات داخلی و عرفها و رویههای بازرگانی است که روابط بازرگانی بین الملل را تنظیم میکند حقوق بازرگانی بین المللی شامل حال مباحثی است که بین تجار و شرکتهای تجاری برای فعالیتهای تجاری مثل فروش کالا و خدمات ارايه مجوزهای بهره برداری لیسانس اجاره به شرط تملیک نمایندگی قرار دادهای مشارکت در سرمایه گذاری شیوههای پرداخت حمل و نقل کالا بیمه و حل و فصل اختلافات تجاری میشود

حقوق مالکیت فکری


اموال فکری یا معنوی به اموالی اطلاق میشود که فاقد جنبهی فیزیکی و غیر قابل مشاهده هستند و منشا ان فعالیت فکری و ذهنی انسان است گرچه اموال فکری به ویژه شاخه ادبی و هنری ان از سالیان دور مطرح بودند و به صورت ضعیف نظامهای حقوقی از ان حمایت میکردند انقلاب صنعتی سبب توسعه مصادیق این اموال در بخش صنعتی و تجاری شد و حمایت از انها شکل جدی تری به خود گرفت به گونهای که ایجاد نظام بینالمللی حمایت از مالکیتهای فکری برای کشورها به عنوان یک اولویت حقوقی مطرح شد

حقوق تجارت بین المللی


صرفنظر از تاریخ پنجاه ساله اخیر ایران که بارشد اقتصادی تجاری بین المللی شگرفی روبرو بوده اساسا امروزه وضعیت خاص اقتصادی ایران و حجم معاملات تجاری بین المللی ایرا ن با کشورهای خارجی سبب گردیده است که ایران به عنوان شاهراه اقتصاد و تجارت منطقه و جهان مطرح گردد و تمایل قطعی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی اهمیت این موضوع را بیشتر می کند ضرورتی که پیش از این در سایر کشورها نیز حساسیت و اهمیت ان مورد توجه قرار گرفته است

حقوق تجارت الکترونیکی


یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها گمرک ها واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی می باشد در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد تجارت الکترونیک در حال ورود به عصر جدیدی است که محتوای ان از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمده تجاری از قبیل تبلیغات اگهی مذاکرات قراردادها و تسویه حساب ها را نیز در برگرفته است در واقع زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده تر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است و در تعریف ان و تعیین سیاسیت های مورد نظر باید علاوه بر کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه ان نیز توجه داشت

حقوق اقتصادی


حقوق اقتصادی بر دو محور تاکید دارد :

1ـ تاکید بیشتر بر حوزه اقتصادی قوانین و مقررات : در این گرایش قوانین و مقرراتی که با حوزههای اقتصادی و بازرگانی ارتباط بیشتر و تنگاتنگ دارند مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند از جمله این حوزهها حقوق بیمه حقوق مالکیتهای صنعتی حقوق نفت حقوق ساخت و ساز و است
2 ـ تحلیل و تجزیه اقتصادی قوانین : در گرایش حقوق اقتصادی قوانین و مقررات از منظر اقتصادی بررسی میشوند تشخیص مبانی و اثار اقتصادی قوانین به قانونگذار و حقوقدانان کمک میکند که قوانین را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی تصویب یا اصلاح یا تفسیر کنند

حقوق مالی - اقتصادی


هدف این دوره اموزش دانشجویان دارای زمینه علمی حقوقی به مقررات و سیاستهای مالی اقتصادی داخلی و بین المللی به منظور ارتقای سطح امادگی انان برای پاسخگويی به نیازهای علمی و اجرايی همگام با تحولات علمی روز و اداره امور دستگاه های مرتبط در سطح شهرستان استان و کشور با روش های علمی می باشد همچنین با موفقیت در برگزاری دوره پذیرش دانشجو از دیگرکشورها با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان پذیر خواهد بود

حقوق اطفال و نوجوانان


این گرایش از زیر شاخه های رشته حقوق کیفری می باشد و صرفا به حقوق کیفری توجه ندارد بلکه به دلیل ماهیت خاص حوزه حمایت از اطفال که در ارتباط تنگاتنگ با علوم مختلف می باشد در تنظیم دروس و سرفصل های این رشته به حوزه قواعد و موازین فقهی بین المللی و حقوق بشر علوم جنایی تجربی فلسفه کیفری و کیفرشناسی نیز توجه شده است لذا با رشته هایی مانند حقوق خانواده حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بشر در برخی دروس هم پوشانی دارد

حقوق فناوری های زیستی


دوره کارشناسی ارشد حقوق فناوری زیستی به تبیین قوانین و رویه قضایی داخلی و بین المللی در حوزه مسایل بیوتکنولوژی از طریق اموزش و کاراموزی می پردازد
هدف این دوره تربیت نیروی انسانی حقوقدان تخصصی برای حل مسایل و معضلات حقوقی می باشد به تعبیر دیگر از جمله اهداف این دوره تربیت دانشجویان به منظور ارتقای سطح امادگی انان برای اداره امور حقوقی فناوری های زیستی در سطح کشور است
ضرورت های ایجاد این رشته را می توان در بندهای ذیل خلاصه کرد گرچه به این موارد محدود نمی شود:
- کندی و کم توجهی به تحقق چشم انداز 20 ساله
- استراتژی و سیاست کلی نظام برای پذیرش انجام تحقیقات و پخش فراورده های فناوری زیستی

حقوق ثبت اسناد و املاک


دوره کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک یکی از برنامه های علمی اموزشی است که در برگیرنده اموزش اهم موضوعات حقوقی ثبتی با هدف تربیت کارشناسان ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک از طریق بالا بردن سطح اطلاعات و اگاهی و بینش حقوقی و ثبتی شرکت کنندگان در دوره توام با اموزش روش تحقیق و تقویت استنباط و تجزیه و تحلیل ابعاد حقوقی مسايل ثبت اسناد و املاک می باشد

کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک


رشته کارشناسی ارشد کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک با اصول کاداستر و مدیریت زمین و نیز طراحی و پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی اداره زمین ارتباط دارد در این دوره دانشجویان توانايی درک جنبه های حقوقی سیاسی اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی مدیریت پایدار زمین و استراژی های کاداستر را درک می کنند و همچنین به حقوق مرتبط با زمین و سیاست گذاری زمین و مقررات مرتبط با بازار زمین که مورد نیاز سیستمهای اداری زمین با محوریت کاداستر است اگاهی خواهند یافت و ماحصل ان تقویت پشتوانه نیروهای کارشناسی در زمینه های مختلف کاداستر خواهد بود

فارغ التحصیلان این رشته علاوه بر جذب در سازمان ثبت و ادارات تابعه در ارگانها و شرکت هایی که در ارتباط با سیستمهای اطلاعاتی مرتبط با علوم زمین هستند امکان اشتغال خواهند داشت

دروس ها و واحد های رشته حقوق


دروس پایه • مقدمه علم حقوق

 • حقوق جزای عمومی

 • حقوق اساسی

 • حقوق مدنی

 • مبانی علم اقتصاد

 • عربی

 • مالیه عمومی

 • مبانی جامعه شناسی


دروس اصلی و تخصصی • ايین دادرسی مدنی

 • متون حقوقی

 • ايین دادرسی کیفری

 • حقوق اساسی

 • حقوق جزای عمومی

 • حقوق بین المللی عمومی

 • حقوق سازمانهای بین المللی

 • حقوق اداری

 • اصول فقه

 • متون فقه

 • حقوق تجارت

 • قواعد فقه

 • حقوق تطبیقی

 • ادله ثبات دعوی

 • حقوق کار

 • پزشکی قانونی

 • کار تحقیقی

 • حقوق بین المللی خصوصی


تسلط بر زبان عرب و فرانسه هم به اغلب دانشجویان حقوق توصیه میشودبازار کار رشته حقوق


از بهترین کارهایی که فارغ التحصیلان رشته حقوق می توانند در ان به کار کردن به پردازند وکالت است که نیازمند گذراندن آزمون کانون وکلا و گرفتن پرونده وکالت است بعد از اینکه فرد در آزمون قضاوت شرکت کرد و مصاحبه شفاهی را قبول شد میتواند با استفاده از آزمون های استخدامی در اداره های مختلف مشغول به کار شود


به علت ازدیاد فارغ التحصیلان در این رشته در حال حاضر شاغل شدن کار اسانی نیست و با محدودیتهای زیادی مواجه است اما اگر دانشجویی در کار خود بسیار خوب و توانمند ظاهر شود می تواند به شاغل شدن در دادگستری و مشاور حقوقی بانک شهرداری و شرکت های مختلف امید داشته باشد شخصی که در آزمون ورودی کانون وکلا قبول شود بعد از این که دو سال کار اموزی را با موفقیت سپری کند می تواند پروانه وکالت گرفته و دفتر وکالت تاسیس کند و همچنین اگر مدرک دکترای معتبری از دانشگاه دریافت کنند میتوانند این رشته را در دانشگاه ها تدریس کندشغل های مناسب برای فارغ التحصیلان حقوق • قضا

 • بازپرسی و دادیاری

 • تحریر ادله معاینه محل و استماع گواهان محلی و استماع اظهارات متداعین معذور از حضوردر دادگاه

 • امور ورشکستگی و سرپرستی محجورین فنی و حقوقی

 • ادارات اجرای احکام شامل موارد مدنی و کیفری

 • ادارات ثبت اسناد و املاک

 • دفاتر اسناد رسمی بصورت سردفتر و دفتریار

 • وکالت دعاوی خصوصی و دولتی

 • تنظیم قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی

 • مشاوران حقوقی


دانشگاه های پذیرنده رشته حقوق • دانشگاه شهید بهشتی ظرفیت رشته : 110

 • دانشگاه تهران ظرفیت رشته : 100

 • دانشگاه علامه طباطبایی ظرفیت رشته : 25

 • دانشگاه فردوسی مشهید ظرفیت رشته : 35

 • دانشگاه تبریز ظرفیت رشته : 18

 • دانشگاه الزهرا ظرفیت رشته : 30

 • دانشگاه اصفهان ظرفیت رشته : 40

 • دانشگاه شاهد ظرفیت رشته : 70

 • دانشگاه شیراز ظرفیت رشته : 60

 • دانشگاه مازندان بابلسر ظرفیت رشته : 35

 • دانشگاه تهران محل تحصیل قم ظرفیت رشته : 50

 • دانشگاه علامه طباطبایی شبانه ظرفیت رشته : 25

 • دانشگاه بوعلی سینا همدان ظرفیت رشته : 35

 • دانشگاه كاشان ظرفیت رشته : 25

 • دانشگاه بین المللی امام خمینیره قزوین ظرفیت رشته : 35

 • دانشگاه یزد ظرفیت رشته : 40

 • دانشگاه قم ظرفیت رشته : 50

 • دانشگاه سمنان ظرفیت رشته : 20

 • دانشگاه گیلان رشت ظرفیت رشته : 60

 • دانشگاه بیرجند ظرفیت رشته : 45

 • دانشگاه حكیم سبزواری سبزوار ظرفیت رشته : 36

 • دانشگاه شهید مدنی اذربایجان تبریز ظرفیت رشته : 40

 • دانشگاه تبریز شبانه ظرفیت رشته : 12

 • دانشگاه شهید چمران اهواز ظرفیت رشته : 30

 • دانشگاه كردستان سنندج ظرفیت رشته : 40

 • دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران ظرفیت رشته : 60

 • دانشگاه حضرت معصومه ع ویژه خواهران قم ظرفیت رشته : 60

 • دانشگاه لرستان خرم اباد ظرفیت رشته : 30

 • دانشگاه زنجان ظرفیت رشته : 25

 • دانشگاه بوعلی سینا همدان شبانه ظرفیت رشته : 15

 • دانشگاه شهرکرد ظرفیت رشته : 34

 • دانشگاه رازی کرمانشاه ظرفیت رشته : 40

 • دانشگاه ایت الله بروجردی بروجرد شبانه ظرفیت رشته : 10

 • دانشگاه مازندران بابلسر شبانه ظرفیت رشته : 35

 • دانشگاه سمنان شبانه ظرفیت رشته : 15

 • دانشگاه بجنورد ظرفیت رشته : 45

 • دانشگاه مراغه ظرفیت رشته : 35

 • مجتمع اموزش عالی گناباد ظرفیت رشته : 25

 • دانشگاه ایت الله بروجردی بروجرد ظرفیت رشته : 50

 • دانشگاه زابل ظرفیت رشته : 35

 • دانشگاه پیام نور تهران تهران جنوب ظرفیت رشته : 50

 • مجتمع اموزش عالی گناباد شبانه ظرفیت رشته : 5

 • دانشگاه بیرجند شبانه ظرفیت رشته : 10


برای مطالعه بیشتر درباره ی رشته های می توانید به قسمت معرفی رشته ها مراجعه کنید

منابع :
کلینیک حقوقی دانشگاه ازاد دامغان 2013 گرایش های مختلف رشته حقوق ONLINE در دسترس در: http://law123blogfacom/post/68 قابل دسترسی 16 June 2013

معرفی رشته حقوق ONLINE در دسترس در: https://wwwbeytootecom/scientific/introduction/introducing-lawhtml قابل دسترسی 16 June 2013

معرفی رشته حقوق ONLINE در دسترس در: https://wwwimoshaverecom/معرفی-رشته-حقوق-HJY966 قابل دسترسی 16 June 2013

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
 • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
 • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
 • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
 • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.