معرفی رشته علوم سیاس ...

معرفی رشته علوم سیاسی بازار کار و درامد و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها: ما به معرفی رشته علوم سیاسی میپردازیم این رشته یکی دیگر از رشته های زیر گرو علوم ...

اطلاعات فایل معرفی رشته علوم سیاسی + بازار کار و درآمد و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها

معرفی رشته علوم سیاسی بازار کار و درامد و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها: ما به معرفی رشته علوم سیاسی میپردازیم این رشته یکی دیگر از رشته های زیر گرو علوم انسانی است امید است که از اطلاعات داده شده ما درباره این رشته نهایت استفاده را بکنید

سیاست در علوم سیاسی با ان چه شما به عنوان مسايل سیاسی می شناسید بسیار تفاوت دارد در واقع علوم سیاسی به ارايه برخی نظریه ها و روش های حل مشکلات در جامعه می پردازد که با توجه به ان می توان مشکلات را به حداقل رساند و برای اقدامات اینده یک جامعه برنامه ریزی کرد برخلاف تصور عموم دانشجویان این رشته یک سیاستمدار نه بلکه یک سیاست شناس خواهند شد

گرایش های کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی • علوم سیاسی

 • روابط بین الملل

 • مطالعات منطقه ای

 • اندیشه سیاسی در اسلام

 • دیپلماسی و سازمان های بین المللی

 • تربیت مربی علوم سیاسی پذیرش دانشجو برای رشته تربیت مربی علوم سیاسی فقط برای مرکز اموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی قم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت می گیرد


گرایش های مقطع دکترای رشته علوم سیاسی • جقرافیای سیاسی

 • جامعه شناسی

 • رفاه اجتماعی

 • سیاسیت گذاری فرهنگی

 • دانش اجتماعی مسلمین

 • مردم شناسی

 • حقوق بین الملل عمومی

 • علوم سیاسی

 • روابط بین الملل

 • مطالعات مطقه ای

 • مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی

 • مطالعات جهان

 • مطالعات امریکای شمالی


درس های عمومی رزشته علوم سیاسینام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام4ادبیات فارسی3
یک درس از دروس اخلاق اسلامی2زبان عمومی3
یک درس از دروس انقلاب اسلامی2تربیت بدنی 11
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی2تربیت بدنی 21
یک درس از دروس اشنایی با منابع اسلامی2جمع20

درس های اختیاری رشته علوم سیاسینام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
اسلام و ایران2مالیه عمومی2
جغرافیای اقتصادی ایران2اداره امور دولتی2
مطبوعات سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت به بعد2انقلابهای جهان4
نظام های سیاسی تطبیقی2روانشناسی اجتماعی2
نظامهای اقتصادی تطبیقی2تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 13204
سیاست و حکومت در شوروی2سیر قدرت دریاها2
سیاست و حکومت در ایالات متحده امریکا2مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپای شرقی3
سیاست و حکومت در خاور میانه2مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپای غربی3
سیاست و حکومت در اسیای جنوبی2ارتش و سیاست2
سیاست و حکومت در چین2جمهوری اسلامی ایران و نهضت های رهایی بخش2
سیاست و حکومت در افریقا2اعراب و اسراییل و مسيله فلسطین2
سیاست و حکومت در امریکای لاتین2اندیشه های سیاسی در شرق باستان2
سیاست و حکومت در اروپای باختری2جغرافیای سیاسیتاکید بر جهان اسلام3
خاورمیانه و سیاست بین الملل2تکدرس در اختیار گروه اموزشی2
اقتصاد بین الملل2جمع

درس های تخصصی رشته علوم سیاسی
نام درستعداد واحدنام درستعداد واحد
مبانی علم سیاست3مبانی علم حقوق3
مبانی جامعه شناسی عمومی2مبانی علم اقتصاد3
روش تحقیق در علوم سیاسی4حقوق اساسی کلیات2
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران2مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام2
حقوق بین الملل اسلامی2نظام سیاسی و دولت در اسلام3
اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران2جنبشهای اسلامی معاصر2
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 13204تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا 13574
انقلاب اسلامی ایران2روابط خارجی ایران از 1320 تا 13574
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران3مسايل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران3
حقوق اداری2خلیج فارس و مسايل ان2
مسايل سیاسی و اقتصادی جهان سوم3اصول روابط بین الملل4
تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 19453سازمانهای بین المللی2
تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب از قبل از افلاطون تا قرن بیستم4اندیشه های سیاسی در قرن بیستم2
دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام2حقوق بین الملل عمومی4
فن دیپلماسی و اداب کنسولی2حقوق بین الملل خصوصی2
تيوریهای انقلاب2شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم4
نوسازی و دگرگونی سیاسی2سیاست خارجی قدرتهای بزرگ3
جامعه شناسی سیاسی3مسايل نظامی و استراتژیک معاصر3
تاریخ تحول دولت در اسلام2جمع105
متون سیاسی به زبان خارجی4توانایی ها و ویژگی های مورد نیاز برای رشته علوم سیاسی • علاقه به مسايل سیاسی

 • علاقه به کتاب های تاریخ سیاسی و فلسفی و خواندن ان ها

 • فردی منطقی و دارای نظریاتی با دلیل و مدرک باشد

 • قدرت تفکر و ابتکار گسترده ای داشته باشد

 • شناسایی ریشه ها

 • توانایی برقراری ارتباط با تمام قشرهای جامعه خود و شناخت نیازها و مشکلات ان ها

 • توانایی بررسی مشکلات از تمام جوانباینده شغلی و بازار کار و میزان درامد رشته علوم سیاسی


معرفی رشته علوم سیاسی


در حال حاضر فارغالتحصیلان رشته علوم سیاسی در بخشهای سیاسی و حقوقی سازمانها و وزارتخانهها و همچنین در صدا و سیما و روزنامهها مشغول بکار است

اگر هدف از امدن به دانشگاه را به دست اوردن نوعی بصیرت بدانیم رشته علوم سیاسی ریشه در تمدن بشری دارد اما متاسفانه با وجود قدمت دیرینه و اهمیت این رشته در تاریخ بشر جایگاه ان در کشور ما چندان مشخص نیست و در نتیجه وضعیت استخدامی فارغ التحصیلان این رشته با دشواری و محدودیتهایی روبرو است

سازمانها و وزارتخانههای بسیاری میتوانند فارغ التحصیلان رشته علوم سیاسی را جذب کنند که در این میان وزارت امور خارجه از همه شاخصتر است اما در حال حاضر حتی فارغ التحصیلان روابط بین الملل نیز به سختی جذب این وزارتخانه میشوند و وزارت امور خارجه نیاز به نیروی جدیدی ندارد

امروزه حدود ۹۰% فارغ التحصیلان علوم سیاسی با مشکل اشتغال روبرو هستند به همین دلیل اگر داوطلبی به امید یک اینده شغلی روشن میخواهد وارد رشته علوم سیاسی شود بهتر است که از این رشته صرف نظر کند

در اخر لازم است گفته شود که با وجود تمامی این مشکلات اگر دانشجویی واقعا علاقمند بوده و در این رشته متبحر باشد و همچنین قلم خوبی داشته باشد از نظر شغلی مشکلی نخواهد داشت و حتی سازمانهای مختلف به دنبال او خواهند بود فارغ التحصیل این رشته میتواند در اموزش و پرورش نیز تدریس نماید

با این وضعیت شغلی که ذکر شد اغلب دانشجویان این رشته هنگام ورود شناخت و علاقه لازم را نداشته اند اما یک دانشجوی خوب رشته علوم سیاسی دانشجویی که میداند چرا به این رشته امده و با دیدی باز این رشته را انتخاب کرده است نباید نگران اینده شغلی اش باشد

تاریخچه رشته علوم سیاسی


برای معرفی رشته علوم سیاسی لازم است تاریخچه ان را بدانیم علم سیاست به عنوان یک رشته جداگانه در زمانی نه چندان دور به عنوان یکی از زیر شاخههای علوم اجتماعی تاسیس شد با این وجود اصطلاح علم سیاست همیشه اصطلاحی متمایز از فلسفه سیاسی نبودهاست و این رشته مدرن دستهای مشخص از روشهایی قدیمی را در خود جای دادهاست از جمله فلسفه اخلاق اقتصاد سیاسی الهیات سیاسی تاریخ و دیگر رشتههایی که با این امر سر و کار دارند که چگونه میتوان یک دولت ایدهال را برای یک کشور ایجاد کرد و ویژگیهای ان را شناخت

سابقه سیاست در غرب به زمان اندیشمندان دوره سقراط بازمیگردد فلاسفهای چون افلاطون ۴۲۷۳۴۷ قبل از میلاد گزنفون ۴۳۰۳۵۴ قبل از میلاد و ارسطو پدر علم سیاست ۳۸۴۳۲۲ قبل از میلاد این نویسندگان در کتابهایی چون جمهوریت و قوانین نوشته افلاطون سیاست و اخلاقیات نوشته ارسطو به تحلیل فلسفی نظامهای سیاسی دست زدند و این گونه از دوره شاعری و تاریخی یونان پا را فراتر گذاشتند نمونه شاعران ان دوره را میتوان هومر و هسیود معرفی کرد و نمونه تاریخنگاران را هم میتوان هرودوت و ثایسیدیس دانست در این بین نمایش نامهنویسانی چون سوفوکلس اریستوفانس و اوروپیدیس نیز حضور داشتند


دانشگاه های پذیرش رشته علوم سیاسی • دانشگاه ایت الله بروجردی بروجرد

 • دانشگاه اردکان

 • دانشگاه اصفهان

 • دانشگاه بجنورد

 • دانشگاه بوعلی سینا همدان

 • دانشگاه بیرجند

 • دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین

 • دانشگاه تبریز

 • دانشگاه تربت حیدریه

 • دانشگاه تهران

 • دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار

 • دانشگاه خوارزمی تهران

 • دانشگاه رازی کرمانشاه

 • دانشگاه شاهد تهران

 • دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • دانشگاه شهید بهشتی تهران

 • دانشگاه شهید چمران اهواز

 • دانشگاه شیراز

 • دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 • دانشگاه فردوسی مشهد

 • دانشگاه گیلان رشت

 • دانشگاه لرستان خرم اباد

 • دانشگاه مازندران بابلسر

 • دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

 • دانشگاه یاسوج

 • دانشگاه یزد
امید است که این معرفی رشته علوم سیاسی برای شما مفید بوده باشد و توانسته باشید از ان نهایت استفاده را کنید

به مطالب مشاوره ای ما مراجعه کنید شاید مورد استفاده شما قرار گیرد

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
 • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
 • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
 • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
 • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.