دانلود نمونه سوالات ...

نمونه سوالات امتحان نهایی دوازدهم - در این پست تصمیم گرفتیم سوالات کل امتحان نهایی دوازدهم را برای شما کاربران منتشر کنیم این نمونه سوالات به شما کمک می کند ...

اطلاعات فایل دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی دوازدهم (تمامی رشته ها)

نمونه سوالات امتحان نهایی دوازدهم - در این پست تصمیم گرفتیم سوالات کل امتحان نهایی دوازدهم را برای شما کاربران منتشر کنیم این نمونه سوالات به شما کمک می کند تا امادگی بهتری برای امتاحانات نهایی کسب کنید و با چارچوب سوالات اشنا شوید در ادامه همین پس سوالات نهایی کل دروس را منتشر کرده ایم که می توانید بصورت مستقیم دریافت کنید

سوالات امتحان نهایی دروس عمومی


ادبیات فارسی 3 پاسخنامه

تاریخ برگزاریلینک دانلود نمونه سوال
یک شنبه - 1397/10/9دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/11/3دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
پنج شنبه - 1398/6/7دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1398/10/17دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
چهارشنبه - 1399/3/21 ریاضی و تجربیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه - 1399/3/26 انسانیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
چهارشنبه - 1399/6/5دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

عربی زبان قران 3 پاسخنامه رشته ریاضی و تجربی

تاریخ برگزاریلینک دانلود نمونه سوال
یک شنبه - 1397/10/16دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
پنج شنبه - 1398/3/9دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یک شنبه - 1398/6/17دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
چهارشنبه - 1398/10/18دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1399/4/3دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
پنج شنبه - 1399/5/23دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

عربی زبان قران 3 پاسخنامه رشته انسانی

تاریخ برگزاریلینک دانلود نمونه سوال
شنبه - 1397/10/15دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه - 1398/3/20دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
چهارشنبه - 1398/6/6دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/10/7دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1399/3/31دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1399/5/25دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

دین و زندگی 3 پاسخنامه رشته ریاضی و تجربی

تاریخ برگزاریلینک دانلود نمونه سوال
شنبه - 1397/10/1دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1398/2/31دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/6/2دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دوشنبه - 1398/10/2دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1399/3/17دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
چهارشنبه - 1399/5/2دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

دین و زندگی 3 پاسخنامه رشته انسانی

تاریخ برگزاریلینک دانلود نمونه سوال
شنبه - 1397/10/1دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1398/2/31دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/6/2دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دوشنبه - 1398/10/2دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1399/3/17دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
چهارشنبه - 1399/5/2دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

زبان انگلیسی 3 پاسخنامه


تاریخ برگزاریدانلود نمونه سوالفایل صوتی
چهارشنبه - 1397/10/12دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامهدریافت دانلود فایل صوتی
دوشنبه - 1398/3/13دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامهدریافت دانلود فایل صوتی
سه شنبه - 1398/6/12دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامهدریافت دانلود فایل صوتی
یک شنبه - 1398/10/22دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامهدریافت دانلود فایل صوتی
پنج شنبه - 1399/4/5 ریاضی و تجربیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامهدریافت دانلود فایل صوتی
شنبه - 1399/4/7 انسانیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامهدریافت دانلود فایل صوتی
خارج از کشور - خرداد 99دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه_
پنج شنبه - 1399/6/13دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامهدریافت دانلود فایل صوتی

سلامت و بهداشت پاسخنامه

تاریخ برگزاریلینک دانلود نمونه سوال
دو شنبه - 1397/10/17دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
چهار شنبه - 1398/3/22دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یک شنبه - 1398/6/10دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1398/10/3دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1399/3/20 انسانیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1399/3/27 ریاضی و تجربیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دوشنبه - 1399/5/27دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی دروس مشترک رشته ریاضی و تجربی


شیمی 3 پاسخنامه

تاریخ برگزاریلینک دانلود نمونه سوال
شنبه - 1397/10/15دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه - 1398/3/20دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
چهارشنبه - 1398/6/6دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه - 1398/10/16دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه - 1399/3/19دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
خارج از کشور 99دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یک شنبه - 1399/6/2دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

هویت اجتماعی پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاریلینک دانلود سوالات
دوشنبه - 1397/10/10 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1398/3/7 نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
چهارشنبه - 1398/6/13 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1398/10/10 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1399/4/10 نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یک شنبه - 1399/5/26 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی دروس اختصاصی رشته ریاضی


فیزیک 3 پاسخنامه


بزودی قرار میگیردهندسه 3 پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاریلینک دانلود سوالات
دوشنبه1397/10/3 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه1398/3/18 نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه1398/6/9 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه1398/10/14 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یک شنبه 1399/4/1 نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه 1399/6/11 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

حسابان 2 پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاریلینک دانلود سوالات
چهارشنبه - 1397/10/19 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
پنج شنبه - 1398/3/2 نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/6/23 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/10/21 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1399/4/14 نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1399/5/28 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

ریاضیات گسسته پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاریلینک دانلود سوالات
شنبه - 1397/10/8 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/3/25 نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه - 1398/6/4 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه - 1398/10/9 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یک شنبه - 1399/4/8 نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1399/6/4 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی دروس اختصاصی رشته تجربی


فیزیک 3 تجربی پاسخنامه

تاریخ برگزاریدانلود سوالات امتحان پاسخنامه
چهارشنبه - 1397/10/5دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یکشنبه - 1398/3/5دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/6/16دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/10/7دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یک شنبه - 1399/3/25دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
خارج از کشور 99دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1399/5/25دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

ریاضی 3 پاسخنامه

تاریخ برگزاریدانلود سوالات امتحان پاسخنامه
شنبه1397/10/8دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
پنج شنبه 1398/3/2دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه 1398/6/4دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه 1398/10/9دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یک شنبه 1399/4/8دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
خارج از کشور 99 - نوبت صبحدریافت دانلود نمونه سوال دریافت دانلود پاسخنامه
خارج از کشور 99 - نوبت عصردریافت دانلود نمونه سوال دریافت دانلود پاسخنامه
سه شنبه 1399/6/4دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

زیست شناسی پاسخنامه

تاریخ برگزاریلینک دانلود نمونه سوال
دوشنبه - 1397/10/3دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/3/18دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/6/9دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/10/14دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یک شنبه - 1399/4/1دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
خارج از کشور 99 - صبحدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
خارج از کشور 99 - عصردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1399/6/11دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی دروس اختصاصی رشته انسانی


ریاضی و امار 3 پاسخنامه

تاریخ برگزاریلینک دانلود نمونه سوال
چهارشنبه - 1397/10/5دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
پنج شنبه - 1398/3/2دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/6/16دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه - 1398/10/16دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
چهار شنبه - 1399/4/4دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
خارج از کشور 99دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1399/6/4دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

علوم و فنون ادبی 3 پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاریدانلود سوالات
چهارشنبه - 1397/10/19 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یکشنبه - 1398/3/5 نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/6/23 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/10/14 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یک شنبه - 1399/4/15 نوبت خرداد ماهدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1399/6/11 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

تاریخ 3 پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاریلینک دانلود سوالات
شنبه - 1397/10/8 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
پنج شنبه - 1398/3/9 نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/6/9 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
چهارشنبه - 1398/10/18 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه - 1399/4/2 نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
پنج شنبه - 1399/5/23 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

جغرافیا 3 پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاریلینک دانلود سوالات
یک شنبه - 1397/10/16 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه 1398/3/7 - نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یک شنبه - 1398/6/17 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/10/21 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
چهار شنبه - 1399/4/11 نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یک شنبه - 1399/5/26 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

فلسفه 3 پاسخنامه

تاریخ برگزاریبر اساس چاپدانلود سوالات
دوشنبه - 1397/10/3 نوبت دی97-98دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/3/18 نوبت خرداد97-98دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه - 1398/6/4 نوبت شهریور97-98دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه - 1398/10/9 نوبت دی98-99دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه - 1398/10/9 نوبت دی98-99دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1399/3/24 نوبت خرداد98-99دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
یک شنبه - 1399/6/2 نوبت شهریور98-99دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

جامعه شناسی 3 پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاریلینک دانلود سوالات
دوشنبه - 1397/10/10 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
شنبه - 1398/3/25 نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
چهارشنبه - 1398/6/13 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1398/10/10 نوبت دیدریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
دو شنبه - 1399/4/9 نوبت خرداددریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه
سه شنبه - 1399/5/28 نوبت شهریوردریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

سوالات متداول


1 - چه روشی برای موفقیت در امتحانات نهایی مناسب است

از روش های موثر و کارامد برای موفقیت در امتحانات نهایی دوازدهم همانطور که گفته شد مرور کارامد مطالب کتاب و بررسی و تجزیه و تحلیل نمونه سوالاتی که در این مطلب به اشتراک گذاشتیم می باشد که بسیار برای شما مفید خواهد بود

2- سختی سوالات امتحانات نهایی دوازدهم چگونه بوده است

سوالات امتحان نهایی دوازدهم تمامی رشته ها متوسط رو به پایین طراحی شده اند و سوالات از استاندارد نسبتا خوبی برخوارد بودند و مشکلی در رابطه با سوالات دیده نشد اما به شما توصیه می کنیم بر روی سر تیتر های هر مبحث بیشتر تمرکز کنید چرا که سوالات مهم به خود اختصاص داده اند

3- ایا بارم بندی سوالات بر هر دوره ی امتحانی متفاوت است

بله بارم بندی نوبت خرداد ماه با نوبت شهریور و دی متفاوت است و با توجه به بارم بندی که در این مقاله منتشر کردیم می توانید این تفاوت را تشخیص دهید

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

دانلود با لینک مستقیم
0B

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.