گام به گام درس چهارم ...

گام به گام درس چهارم 4 عربی دهم - در یکی دیگر از مطالب پایه دهم رشته تجربی و ریاضی می خواهیم گام به گام درس چهارم 4 عربی دهم ...

اطلاعات فایل گام به گام درس چهارم 4 عربی دهم

گام به گام درس چهارم 4 عربی دهم - در یکی دیگر از مطالب پایه دهم رشته تجربی و ریاضی می خواهیم گام به گام درس چهارم 4 عربی دهم را منتشر کنیم که شامل ترجمه متن درس چهارم نیز می باشد و می توانید به پاسخ تمامی تمارین این درس نیز دسترسی پیدا کنید این مسيله به شما کمک می کند تا متن های عربی درس 4 را بهتر درک کرده و بتوانید بر روی این درس احاطه پیدا کنید

ترجمه متن درس 4 عربی دهم رشته ریاضی و تجربی


لقد کانت رسالة السلام علی مر العصور قايمة علی اساس المنطق و اجتناب الساءة فان الله يقول:

معنی ----gt قطعا پیام اسلام در گذر زمان ها بر اساس منطق و دوری از بدی استوار بوده است به راستی خداوند میگوید:

و لا تستوي الحسنة و لالسيية ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم

معنی ----gt نیکی و بدی با هم برابر نیست بدی را به بهترین شکل ممکن دفع پاسخ بده که انگاه کسی که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی صمیمی می شود

ان القران يامر المسلمين الا يسبوا معبودات المشرکين و الکفار فهو يقول :

معنی ----gt همانا قران به مسلمنان دستور میدهد که به معبودهای مشرکان و کفار ناسزا نگویند میگوید:

و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله

معنی ----gt و کسانی را که به جای خدا میخوانند دشنام ندهید که سبب شود انان هم به خدا دشنام دهند

الاسلام يحترم الاديان الالهية قل يا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بيننا و بينکم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شیيا ال عمران: 64

معنی ----gt اسلام ادیان الهی را محترم می شمارد ای پیامبر بگو: ای اهل کتاب بیایید به سوی کلمه ای یکسان میان ما و شما که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم

يوکد القران علی حرية العقيدة: لا اکراه في الدين البقرة: 256

معنی ----gt قران بر ازادی عقیده تاکید می کند: هیچ اجباری در دین نیست

لا يجوز الاصرار علی نقاط الخلاف و علی العدوان لانه لا ينتفع به احد و علی کل الناس ان يتعايشوا مع بعضهم تعايشا سلميا مع احتفاظ کل منهم بعقايده

معنی ----gt پافشاری بر نقاط اختلاف و دشمنی مجاز نیست زیرا به کسی سود نمی رساند و بر همه ی مردم واجب است که در عین نگهداشتن عقیده ی خود با دیگران همزیستی مسالمت امیز داشته باشند

لانه کل حزب بما لدیهم فرحون الروم: 32

معنی ----gt زیرا هر گروهی از مردم به انچه نزدشان است خوشحال اند

البلاد الاسلامية مجموعة من الشعوب الکثيرة تختلف في لغاتها و الوانها

معنی ----gt کشورهای اسلامی مجموعه ای از ملت های متعدد هستند در زبان های خود و رنگ هایشان متفاوت می باشند

قال الله تعالی: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبايل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم الحجرات: 13

معنی ----gt خداوند بزرگ می فرماید: ای مردم ما شما را از مرد و زنی افریدیم و شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید

یامرنا القران بالوحدة و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا ال عمران: 103

معنی ----gt قران ما را به وحدت و یکپارچگی دعوت می کند و همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید

يتجلی اتحاد الامة الاسلامية في صور کثيرة منها اجتماع المسلمين في مکان واحد في الحج

معنی ----gt اتحاد امت های اسلامی در شکل های مختلفی جلوه می کند از جمله جمع شدن مسلمانان در یک مکان در حج

المسلمون خمس سکان العالم يعيشون في مساحة واسعة من الارض من الصين الی المحيط الاطلسي

معنی ----gt مسلمانان یک پنجم ساکنان عالم هستند در پهنهی گسترده ای در زمین از چنین تا اقیانوس اطلس زندگی می کنند

قال الامام الخميني رحمه الله: اذا قال احد کلاما یفرق المسلمين فاعلموا انه جاهل او عالم يحاول ايجاد التفرقة بين صفوف المسلمين

معنی ----gt امام خمینی ره گفت: زمانی که کسی حرفی می زند که بین مسلمانان تفرقه می اندازد پس بدانید او جاهل یا دانایی است که سعی می کند بین صف های مسلمانان تفرقه ایجاد کند

عين الصحيح و الخطا حسب نص الدرس


درست و اشتباه را طبق متن درس مشخص کن

1 يجوز الاصرار علی نقاط الخلاف و العدوان للدفاع عن الحقيقة صحیح

2 رسالة الاسلام قايمة علی اساس المنطق و اجتناب الاساءة خطا

3 علی کل الناس ان يتعايشوا مع بعضهم تعايشا سلميا درست

4 لبعض الشعوب فضل علی الاخرين بسبب اللون خطا

5 ربع سکان العالم من المسلمين خطا

ترجم الافعال : ترجمه فعل ها
ماضیمضارعامرمصدر باب
تعامل: داد و ستد کردیتعامل: داد و ستد میکندتعامل: داد و ستد کنتعامل: داد و ستد کردنتفاعل
علم: یاد دادیعلم: یاد میدهدعلم: یاد بدهتعلیم: یاد دادنتفعيل
کاتب: نامه نگاری کردیکاتب: نامه نگاری میکندکاتب: نامه نگاری کنمکاتبة: نامه نگاری کردنمفاعلة
اجلس: نشانديجلس: می نشانداجلس: بنشاناجلاس: نشاندنافعال

ترجمه گفت و گوری گروهی صفحه 40 درس چهارم عربی دهم

شرطي الجمارك
پلیس گمرک
الزايرة
زاير زیارت کننده خانم
اجلبي هذه الحقيبة الی هنا
این چمدان را اینجا بیاور
علی عيني يا اخي ولکن ما هي المشکلة
به روی چشم ای برادرم ولی مشکل چیست
تفتيش بسيط
بازرسی ساده یک بازرسی ساده است
لا باس
اشکالی ندارد
عفوا لمن هذه الحقيبة
ببخشید این چمدان برای کیست
لاسرتي
برای خانوادهام
افتحيها من فضلك
لطفا ان را باز کن
تفضل حقيبتي مفتوحة للتفتيش
بفرما چمدان من برای بازرسی باز است
ماذا في الحقيبة
چه چیزی در چمدان است
فرشاة الاسنان و المعجون و المنشفة و الملابس
مسواک و خمیر دندان و حوله و لباسها
ما هذا الکتاب
این کتاب چیست
ليس کتابا بل دفتر الذکريات
کتاب نیست بلکه دفتر خاطرات است
ما هذه الحبوب
این قرصها چیست
حبوب مهدية عندي صداع
قرصهای ارام بخش من سر درد دارم
هذه غير مسموحة
این ها غیر مجاز است
و لکن انا بحاجة اليها جدا
ولی من واقعا به انها نیاز دارم
لا باس
اشکالی ندارد
شکرا
متشکرم
اجمعيها و اذهبي
انها را جمع کن و برو
في امان الله
در امان خدا

پاسخ تمرین اول صفحه 41 عربی دهم


1 رييس البلاد الذي يامر المسوولين و ينصحهم لاداء واجباتهم

معنی ----gt ريیس کشور کسی که امر می کند به مسيولین و انها را پند می دهند برای ادا کردن تکالیفشان

پاسخ: القايد رهبر

2 تعرف البعض علی البعض الاخر

معنی ----gt اشنا شدن با یکدیگر

پاسخ: التعارف اشنایی

3 الذي يعمل لمصلحة العدو

معنی ----gt کسی که به نفع دشمن کار می کند

پاسخ: العمیل مزدور

4 جزء واحد من خمسة

معنی ----gt یک بخش از پنج است

پاسخ خمس یک پنجم

پاسخ تمرین دوم صفحه 41 عربی دهم


گام به گام درس چهارم 4 عربی دهم تجربی و ریاضیپاسخ تمرین سوم صفحه 41 عربی دهم


در جای خالی کلمه مناسبی از کلمات زیر قرار بده دو کلمه اضافیست

ذکريات / سواء / الشعب / قايمة / لدي / من دون


1 لدي جوال تفرغ بطاريته خلال نصف يوم

معنی ----gt تلفن همراهی دارم که باتری اش در طی نصف روز خالی می شود

2 زملايي في الدرس علی حد سواء

معنی ----gt همکلاسی هایم در درس یکسان هستند

3 کتبت ذکريات السفرة العلمية

معنی ----gt خاطرات گردش یا سفر علمی را نوشتم

4 لا تعبدوا من دون الله احدا

معنی ----gt غیر از خدا کسی را عبادت نکنید

پاسخ تمرین چهارم صفحه 42 عربی دهم


1 الزرافة لا تنام في اليوم الواحد الا اقل من ثلاثين دقيقة و علی ثلاث مراحل

معنی ----gt زرافه در یک روز فقط کمتر از سی دقیقه و در سه مرحله می خوابد

2 مقبرة وادي السلام في النجف الاشرف من اکبر المقابر في العالم

معنی ----gt ارامگاه وادی السلام در نجف اشرف از بزرگترین قبرستان های جهان است

3 الصين اول دولة في العالم استخدمت نقودا ورقية

معنی ----gt چین اولین دولتی در جهان است که پول های کاغذی را به کار برد

4 الفرس قادر علی النوم واقفا علی اقدامه

معنی ----gt اسب می تواند ایستاده بر پاهایش بخوابد

5 اکثر فيتامين C للبرتقال في قشره

معنی ----gt بیشترین ویتامین C پرتغال در پوستش است

پاسخ تمرین پنجم صفحه 43 عربی دهم


1 و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم البقرة: 22

معنی ----gt و از اسمان ابی فرو فرستاده و به وسیلهی ان از محصولات برای شما رزقی پدیده اورده است

فعل: انزل: ماضی / فاخرج: ماضی

2 الله ولي الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور البقرة: 257

معنی ----gt خدا سرپرست کسانی است که ایمان اورده اند انان را از تاریکی ها به سوی نور بیرون می برد

فعل: امنوا: ماضی / یخرج: مضارع

3 فاصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبك غافر: 55

معنی ----gt پس صبر پیشه کن که وعده خدا حق است و برای گناهت امرزش بخواه

فعل: اصبر: امر / استغفر: امر

4 و بالحق انزلناه و بالحق نزل الاسراء: 105

معنی ----gt و قران را به حق نازل کردیم و به حق نازل شده است

فعل: انزلناه: ماضی / نزل: ماضی

5 قال اني اعلم ما لا تعلمون البقرة: 30

معنی ----gt گفت: البته من چیزی می دانم که شما نمی دانید

فعل: قال: ماضی / اعلم: مضارع / تعلمون: مضارع

پاسخ تمرین ششم صفحه 43 عربی دهم


گام به گام درس چهارم 4 عربی دهم تجربی و ریاضی

جواب تمرین بخش انوار القران صفحه 45 درس چهارم عربی دهم


1 و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الفرقان: 63

و بندگان خدای بخشاینده کسانىاند که روی زمین با ارامش و فروتنی گام برمی دارند و هرگاه نادانها ایشان را خطاب کنند سخن ارام میگويند

2- ان الحسنات يذهبن السييات هود: 114

بیگمان خوبیها بدیها را از ميان میبرد

3- الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الاعراف: 43

ستايش از ان خدايی است که ما را به این نعمتها رهنمون ساخت و اگر خدا راهنماییمان نکرده بود به اینها راه نمىیافتیم

4- رب اني لما انزلت الي من خير فقير القصص: 24

پروردگارم من بیگمان به انچه از خیر برايم فرستادی نیازمندم

5- الا بذكر الله تطمين القلوب الرعد: 28

اگاه باش که با ياد خدا دلها ارام میگردد

6- احسن كما احسن الله اليك القصص: 77

نيکی کن همان گونه که خدا به تو نیکی کرده است

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.