انتشار نمونه سوال با درصد بالا

معلم عزیز و گرامی ، میخواهید از تخصص و دانش خود به طور کامل کسب درامد کنید؟
به دانش آموزان سراسر کشور کمک کنید تا در امتحانات خود موفق شوند؟
با ثبت نام در نمره یار به عنوان معلم به طور انحصاری 99 درصد از سود فروش نمونه سوالات و فایل های آموزشی خود را به جیب بزنید
این یعنی اگه شما فقط یکی از نمونه سوالاتی که در اختیار دارید رو 1000 دانش آموز به قیمت 15 هزارتومان بخرند شما 14,850,000 تومان سود کردید !!!

گام به گام درس 2 فار ...

گام به گام درس 2 فارسی ششم - در یکی دیگر از مطالب اموزشی نمره یار می خواهیم گام به گام درس 2 فارسی ششم را منتشر کنیم که می ...

اطلاعات فایل گام به گام درس 2 فارسی ششم | معنی + حل تمرین

گام به گام درس 2 فارسی ششم - در یکی دیگر از مطالب اموزشی نمره یار می خواهیم گام به گام درس 2 فارسی ششم را منتشر کنیم که می توانید هم اکنون به معنی درس 2 پنجره های شناخت دسترسی پیدا کنید

گام به گام درس 2 فارسی ششم

درک مطلب صفحه 16 کتاب درسی
1- با توجه به متن درس نظر گروه ایمان چه بود

پاسخ : به نظر گروه ایمان چهار کلمهی خود خلق خلقت و خالق به ترتیب درستی امده اند زیرا با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت سرانجام به همهی اینها ایمان میاوریم

2- نظر شما دربارهی ان چهار واژه چیست

پاسخ : به نظر من راه رسیدن خود فرد به خالق خدا توجه و احترام به خلق و خلقت به عنوان افریدههای خداست و بدون توجه به خلق و خلقت نمیتوان به خالق رسید

3- نظر گروه اخلاق را با گروه تفکر مقایسه و یک شباهت انها را بیان کنید

پاسخ : گروه تفکر گفت که نقطهی افرینش همهی انسانها مثل هم است و گروه اخلاق ریشهی همهی پدیده ها و اشا را در اخلاق نیکو و رفتار پسندیده میدانست بنابراین میتوانیم بگوییم اخلاق نیکو و رفتار پسندیده نقطهی اغاز افرینش همهی انسانها است

4- شما نظر کدام گروه را میپسندید دلیل ان را برای کلاس بازگو کنید

پاسخ : من نظر گروه اخلاق را میپسندم چون اخلاق نیکو و رفتار پسندیده میتوند حلقهی اتصال خود حلق خلقت و خالق باشد

گام به گام درس 2 فارسی ششم

گوش کن و بگو صفحه 17 کتاب درسی
به قصهی رفتار نیکان که برای شما پخش یا خوانده میشود با دقت گوش دهید و بر اساس نمودار زیر گفتوگو کنید سپس به پرسشها پاسخ دهیدعنوان/ نام داستانرفتار نیکان
شخصیت هاپیامبر ص- مرد صحرانشین- پسر نوجوان
مکان یا فضای داستانشهر مدینه
زمان رخداد داستانگذشته و زمان پیامبر
پیام داستانخوش رویی و فروتنی- احترام ب پدر و مادر
نام کتابی که داستان از ان نقل شدهمرام خوبان

پرسشها


1- موضوع اصلی داستان چه بود احترام به پدر و مادر

2- چرا زبان مرد بند امده بود از دیدن سیمای درخشان و پر ابهت پیامبر دچار هیجان شده بود

3- پیامبر ص دربارهی رفتار با پدر و مادر چه سفارشی فرمودند بر همه واجب است که احترام پدر و مادر خود را نگه دارند و با انان با فروتنی رفتار کنند

4- شعری که در داستان خوانده شد از کیست سعدی

معنی بخوان و حفظ کن ای مادر عزیز

ای مادر عزیز که جانم فدای تو

قربان مهربانی و لطف و صفای تومعنی : ای مادر عزیز که جان من فدای تو شود حاضرم برای مهربانی و لطف و صفای تو خودم را فدا کنمهرگز نشد محبت یاران و دوستان

همپایهی محبت و مهر و وفای تومعنی : هرگز مهر و محبت کسی قابل مقایسه با مهر و محبت تو نشدمهرت برون نمیرود از سینهام که هست

این سینه خانهی تو و این دل سرای تومعنی : محبت تو از دل من بیرون نمیرود تو در دل من جای داری و این دل من خانهی توستای مادر عزیز که جان دادهای مرا

سهل است اگر که جان دهم اکنون به پای تومعنی : ای مادر عزیز که به من جان دادهای و مرا به دنیا اوردهای برای من اسان است جانم را همین حالا فدای تو کنمخشنودی تو مایه خشنودی من است

زیرا بود رضای خدا در رضای تومعنی : خوشحالی و رضایت تو باعث خوشحالی من است چون خدا هم وقتی تو از من راضی باشی از من راضی میشودگر بود اختیار جهانی به دست من

میریختم تمام جهان را به پای تومعنی : اگر اختیار جهان در دست من بود همهی جهان را به پای تو میریختم تقدیم به تو میکردم

گام به گام درس 2 فارسی ششم

خوانش و فهم صفحه 19 کتاب درسی
1- در مصراع میریختم تمام جهان را به پای تو تو به چه کسی اشاره دارد مادر

2- بیت مهرت برون نمیرود از سینهام که هست / این خانه خانهی تو و این دل سرای تو چگونه خوانده میشود چرا با لحن احساسی و عاطفی چون این بیت احساسات شاعر را نسبت به مادر بیان میکند

گام به گام درس 2 فارسی ششم

درک و دریافت صفحه 23 کتاب درسی
1- پیرزن در کجا زندگی میکرد

پاسخ : در باغی نزدیک شهر

2- تفاوتهای کلاغ و هدهد را بیانکنید

پاسخ : کلاغ پرندهای زیبا و خوش اواز نیست ولی هدهد زیبا و خوش اواز است کلاغ در ادبیات نشانهی بد خبری و شومی است اما هدهد قاصد و خبر رسان خوبی هاست

3- با توجه به متن درس پیرزن چه ویژگیهایی داشت

پاسخ : مهربانی زیرکی و با تجربگی

4- به نظر شما چرا بعضی از افراد زود به دام میافتند

پاسخ : به دلیل انکه به زرنگی خود بسیار مغرور میشود یا طمع زیادی دارند

5- از این داستان چه فهمیدید

پاسخ : غرور طمع زیاد باعث گرفتاری است دیگر اینکه برای کارهای اشتباهی که انجام میدهیم نباید قسمت و سرنوشت را مقصر بدانیم

کارگاه درس پژوهی صفحه 24 کتاب درسی
1- یکی از نویسندگان زیر را به دلخواه انتخاب و گزارش کوتاهی دربارهی ان به کلاس ارايه کنید

پاسخ :

- ابوعلی بلعمی
- سعدی
- ابوالقاسم حالت

2- جملههای زیر را بخوانید و به کلمههایی که زیر انها خط کشیده شده است دقت کنید

پاسخ :

- پرنده پرید
- پروانه روی گل نشست
- علی کتاب را از روی میز برداشت

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.