گام به گام درس 5 فار ...

گام به گام درس 5 فارسی ششم - در یکی دیگر از مطالب اموزشی نمره یار می خواهیم گام به گام درس 5 فارسی ششم را منتشر کنیم که می ...

اطلاعات فایل گام به گام درس 5 فارسی ششم | معنی + حل تمرین

گام به گام درس 5 فارسی ششم - در یکی دیگر از مطالب اموزشی نمره یار می خواهیم گام به گام درس 5 فارسی ششم را منتشر کنیم که می توانید هم اکنون به معنی درس 5 هفت خان رستم دسترسی پیدا کنید

معنی شعر درس 10 فارسی ششم

خروشید و جوشید و برکند خاک

ز سمش زمین شد همه چاک چاکمعنی : رخش شیهه کشید و خشم گین شد و به نشانه یورش سم خود را بر زمین کوبید به گونه ای که زمین زیر پایش کنده شد

رستم بیدار میشود و اژدها را میبیند به کمک رخش با اژدها نبردی سهمگین میکند و او را میکشدبزد تیغ و بنداخت از بر سرش

فرو ریخت چون رود خون از برشمعنی : رستم سر اژدها را از تنش جدا کرد و خون مانند رود از تن اژدها جاری شد

رستم بار دیگر در چشمه شستوشو میکند انگاه با خدای خود به راز و نیاز میپردازد و او را سپاس میگزارد و بدین سان خان سوم به پایان میرسد

در خان چهارم رستم با جادوگری روبهرو میشود جادوگر نخست با قصد فریب و نیرنگ نزد رستم میاید پس از کمی گفتوگو رستم به حیلهگری او پی میبرد و برای چیرگی بر او از خدا یاری میخواهد و سرانجام او را از پا در میاوردبینداخت چون باد خم کمند

سر جادو اورد ناگه به بندمعنی : رستم طناب حلقه شده را با سرعت به سمت جادوگر انداخت و او را اسیر کردمیانش به خنجر به دو نیم کرد

دل جادوان زو پر از بیم کردمعنی : رستم کمر جادوگر را با خنجر نصف کرد و با این کار جادوگران دیگر از او بسیار ترسیدند

در خان پنجم رستم با پهلوانی به نام اولاد رویاروی میشود و او را به بند میکشد سپس در خان ششم رستم به کمک اولاد بر ارژنگ دیو چیره میشود و او را از پا در میاوردچو رستم بدیدش برانگیخت اسب

بدو تاخت مانند اذر گشسبمعنی : هنگامی که رستم او را دید اسبش را با سرعت همانند اتش جهنده به سوی او دواندسر و گوش بگرفت و یالش دلیر

سر از تن بکندش به کردار شیرمعنی : رستم شجاعانه سر و گوش و یالش را گرفت و مانند شیر با شجاعت سرش را از تنش جدا کرد

در خان هفتم رستم با بزرگ دیوان یعنی دیو سپید به جنگ میپردازد و او را نیز از بین میبرد بدین گونه رستم با گذاشتن هفت مرحلهی بسیار دشوار و خطرناک یاران خود را از بند دیوان نجات میدهد و به ستایش یزدان میپردازد:ز بهر نیایش سر و تن بشست

یکی پاک جای پرستش بجستمعنی : برای عبادت سر و تن خود را شست و به دنبال جایی پاک و تمیز برای این کار گشتاز ان پس نهاد از بر خاک سر

چنین گفت کای داور دادگرمعنی : سپس سرش را بر خاک گذاشت سجده کرد و گفت ای پروردگار عادلز هر بد تویی بندگان را پناه

تو دادی مرا گردی و دستگاهمعنی : در برابر هر بدی و اسیبی تو برای بندگان پناه هستی و تو هستی که به من زور پهلوانی و شکوه و عضمت دادی


گام به گام درس 5 فارسی ششمدرک مطلب صفحه 41 کتاب درسی
1- منظور از عبارت از هفت خان گذشتن چیست

پاسخ : وقتی کسی کاری را با سختی و دشواری زیادی انجام دهد این عبارت را به کار میبرند

2- رستم در هفت خان چه مراحلی را پشت سر میگذارد

پاسخ : 1- نبرد رخش با شیر 2- گذر از بیابان و گرفتار شدن در ان 3- نبرد با اژدها 4- نبرد با جادوگران 5- نبرد با اولاد دیو 6- نبرد با ارژنگ دیو 7- نبرد با دیو سپید

3- به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفقیت پشت سر بگذارد

پاسخ :قدرت و اعتقاد به خداوند و توکل به او و نترسیدن از مشکلات پیش امده

گام به گام درس 5 فارسی ششم

درک و دریافت صفحه 48 کتاب درسی
1- یونس و مهدی چه تفاوتها و چه شباهتهایی با هم داشتند

پاسخ : شباهت: 1- یونس و مهدی پسر و دانش اموز یک کلاس بودند 2- هردو اهل شیراز بودند که به تبریز امده بوند
تفاوت ها:
1- یونس تازه به تبریز امده بود اما مهدی از چند سال پیش در انجا بود
2- یونس درسش خوب بود ولی مهدی درسش ضعیف بود
3- یونس زبان ترکی نمیدانست اما مهدی ترکی را یاد گرفته بود


2- اگر شما به جای یونس بودید در برابر پیشنهاد مهدی چه میکردید

پاسخ : همان روز اول پیشنهادش را قبول نمیکردم و سعی میکردم او را هم به مدرسه بیاوریم

3- به نظر شما چه عاملی باعث برگشت یونس به مدرسه شد

پاسخ : یونس به کمک دوستانش به مدرسه بازگشت و با رفتار مناسب معلم در کلاس پذیرفته شد و دوستان جدیدی پیدا کرد

4- با توجه به متن جملهها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید:

پاسخ :
3- مهدی به درس خواندن علاقه ی زیادی نداشت
1- یونس تازه از شیراز به تبریز امده بود
6- تا اینکه یک روز هم کلاس یها یونس را به مدرسه برگرداندند
8- یونس تصمیم گرفت مهدی را نیز به مدرسه بازگرداند
2- زبان انها را نمیدانست
7- معلم گفت: نتیجهی به مدرسه نیامدن عقب ماندن از هم کلاسی هاست
4- معلم از او خواست به مهدی کمک کند تا درسهایش را بهتر یاد بگیرد
5- انها چند روزی به مدرسه نرفتند

گام به گام درس 5 فارسی ششم

کارگاه درس پژوهی صفحه 48 کتاب درسی
1- با مراجعه به کتابخانه داستان دیگری از شاهنامهی فردوسی انتخاب و شخصیتهای ان را مشخص کنید

پاسخ :
داستان: رستم و سهراب
شخصیتهای داستان:
رستم: پهلوان ایرانی همسر تهمینه پدر سهراب
سهراب: پهلوان توران فرزند رستم
افراسیاب: پادشاه توران
کیکاووس: پادشاه ایران


2- به نظر شما انسان دانا چه ویژگیهایی دارد در گروه دربارهی ان گفتوگو و فهرستی از این ویژگیها تهیه کنید

پاسخ :
2- قبل از انجام کاری به عاقبت ان فکر میکند
3- انسان دانا و راستگو است
4- انسان دانا خوش اخلاق است و با مردم رابطهی خوبی دارد


3- از متنهای این فصل چند جمله را انتخاب و سپس نهاد و فعل انها را مشخص کنید

پاسخ :
- من هم مانند شما موجودی زنده هستم
نهاد: من فعل: هستم
- دو کس رنج بیهوده بردند
نهاد: دوکس فعل: بردند
نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.