گام به گام درس 5 فار ...

گام به گام درس 5 فارسی پنجم - در یکی دیگر از مطالب اموزشی نمره یار می خواهیم گام به گام درس 5 فارسی پنجم را منتشر کنیم که می ...

اطلاعات فایل گام به گام درس 5 فارسی پنجم (چنار و کدوبُن)

گام به گام درس 5 فارسی پنجم - در یکی دیگر از مطالب اموزشی نمره یار می خواهیم گام به گام درس 5 فارسی پنجم را منتشر کنیم که می توانید هم اکنون به معنی درس 5 چنار و کدوبن دسترسی پیدا کنید

گام به گام درس 5 فارسی پنجم

درست و نادرست صفحه 40 کتاب درسی
1- کدوبن در کنار چنار رویید درست
2- بوته کدو پس از بیست روز محصول میدهد درست
3- باد مهرگان کدو و چنار را از بین میبرد نادرست

گام به گام درس 5 فارسی پنجم

درک مطلب صفحه 40 کتاب درسی
1- عمر درخت چنار و بوته کدو هرکدام در این داستان چقدر بود

پاسخ : درخت چنار: بیش از دویست سال بوته کدو: بیست روز

2- چرا کدو پس از شنیدن سن چنار به او خندید

پاسخ : چون گمان میکرد که فقط در بیست روز از او که دویست سال عمر داشت بزرگتر شده است

3- چنار قضاوت در مورد خود و بوته کدو را به چه زمانی موکول کرد چرا

پاسخ : به زمان نخستین بادهای پاییزی زیرا ان زمان ارزش و قدرت چنار و کوچکی و ضعف بوته کدو مشخص میشد

4- به نظر شما حق با چنار بود یا بوته کدو دلیل بیاورید

پاسخ : حق با چنار بود زیرا بوته کدو بیجهت مغرور شده بود و بدون اینکه چیز زیادی بداند با خامی و بیتجربگی به چنار بیاحترامی کرد

واژه اموزی: بن


سرو بن: ریشهی درخت سرو
گلبن: ریشه و بوتهی گل
بن دندان: ریشهی دندان


حالا شما بگویید


خاربن: ریشهی بوتهی خار
بیدبن: ریشهی درخت بید
چناربن: ریشهی درخت چنار


گام به گام درس 5 فارسی پنجمدرک و دریافت صفحه 45 کتاب درسی1- امپراتور در چه فصلی دانهی گلها را به بچهها داد از کجا فهمیدید


پاسخ : در فصل بهار زیرا پس از یکسال دوباره در فصل بهار بچهها با گلدانهایش نزد امپراتور رفتند


2- اگر شما جای پینگ بودید چه میکردید


پاسخ : پاسخ به عهده دانش اموز


3- چرا با وجود اینکه گلدانها پر از گلهای خوشبو و زیبا بودند امپراتور خوشحال نبود


پاسخ : زیرا میدانست که بچهها در حال دروغ گفتن هستند و این همان دانههایی نیست که امپراتور به انها داده بود دانههایی که امپراتور به انها داده بود پخته بود و امکان نداشت که جوانه بزند و رشد کند


4- دلیل نگرانی پینگ چه بود


پاسخ :زیرا دانهای که از امپراتور گرفته بود جوانه نزده بود و رشد نکرده بود و تبدیل به گل نشده بود


5- پینگ چه کارهایی انجام داد تا دانهها به خوبی رشد کنند به ترتیب بیان کنید


گلدانش را با خاک خوب و مناسب پر کرد و دانهاش را با دقت زیاد در ان کاشت و در افتاب گذاشت هر روز به گلدانش اب داد دانه را در گلدان بزرگتر کاشت و خاک ان را در افتاب گذاشت هر روز به گلدانش اب داد دانه را در گلدان بزرگتر کاشت و خاک ان را عوض کرد


6- با توجه به متن جملهها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید
- امپراتور دانههای مخصوصی را برای کاشتن و پرورش دادن زیباترین گل به بچهها داد 3
- امپراتور شجاعت و راست گویی پینگ را تحسین کرد 5
- امپراتور میخواست جانشینی برای خود انتخاب کند 2
- همهی بچهها به جز پینگ با گلدانهای زیبا در قصر جمع شدند 4
- هم
هی مردم چین به گلها و گیاهان علاقهی زیادی داشتند 1


پیام این حکایت با کدام یک از مثلهای زیر ارتباط دارد دلیل انتخاب خود را توضیح دهید


- نابرده رنج گنج میسر نمیشود
- دروغگو دشمن خداست
- پیش غازی و معلق بازی
- بار کج به منزل نمیرسد


پاسخ : درست / زیرا ان فرد بیمار مالی را برداشته بود که برای خودش نبود هر چند در ان لحظه کسی متوجه دزدی او نشد بود اما مدتی مجبور شد مال دزدی را به صاحبش برگرداندواژه نامه درس 5 فارسی پنجم


اشارت: اشاره نشان دادن
اعتماد: اطمینان و تکیه به کسی یا چیزی داشتن
امپراتور: پادشاه نیرومندی که بر سرزمینها و قلمروهای وسیعی سلطنت میکرد
باد مهرگان: باد پاییزی
بستد: گرفت
بن: بوته ریشه درخت
به نرمی: به ارامی اهسته
تحسین: افرین گفتن نیکو شمردن تشویق کردن
جارچیان: کسانی که در روزگار گذشته خبرهای مهم را با صدای بلند به اطلاع مردم میرساندند
سرزنش: نکوهش بازخواست کردن ملامت
غازی: بند باز شعبدهباز ریسمان باز معرکه گیر کسی که کارهای عجیب انجام میدهد
کدوبن: بوتهی کدو گیاه کدو
مهرگان: اوایل پاییز ماه مهر
هجوم: حملهی ناگهانی تاختن یورش
نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.