گام به گام درس هفتم ...

گام به گام درس 7 عربی هشتم - در یکی دیگر از پست های اموزشی پایه هشتم می خواهیم گام به گام درس 7 عربی هشتم را منتشر کنیم که ...

اطلاعات فایل گام به گام درس هفتم 7 عربی هشتم

گام به گام درس 7 عربی هشتم - در یکی دیگر از پست های اموزشی پایه هشتم می خواهیم گام به گام درس 7 عربی هشتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام درس هفتم عربی هشتم به همراه اموزش این درس را دریافت کنید این مطلب بصورت جامع تمامی درس 7 عربی هشتم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی درس هفتم عربی هشتم مسلط شوید

ترجمه متن درس 7 عربی هشتم


گام به گام درس هفتم 7 عربی هشتم
 • 1 زمین خداوند وسیع است

 • 2 گروهی از اهوها در جنگلی میان کوهها رودخانهها بودند

 • 3 در روزی از روزها پنج گرگ به اهوها حمله کردند و


گام به گام درس هفتم 7 عربی هشتم
 • 4 اهوی اولی: پروردگارم چه کار کنیم

 • 5 اهوی دومی: نمیتوانیم دفاع کنیمقادر به دفاع نیستیم

 • 6 اهوی کوچک با خودش گفت:

 • 7 راه حل چیست باید فکر کنم موفق خواهم شد

 • 8 اهوی کوچک گنجشکی را مشاهده کرد پس از او پرسید:

 • 9 ایا پشت ان کوهها جهان دیگری است

 • 10 گنجشک جواب داد: نه


گام به گام درس هفتم 7 عربی هشتم
 • 11 اهوی کوچک نا امید نشد پس کبوتری دید و از او پرسید:

 • 12 ای مادر دو جوجه:

 • 13 ایا پشت ان کوهها جهانی دیگر غیر از جهان ما هست

 • 14 از او همان جواب را شنید

 • 15 اهو هدهدی را دید و از او پرسید:

 • 16 ایا پشت کوهها جهانی غیر از جهان ما هست

 • 17 هدهد جواب داد: بله

 • 18 پس اهو از کوه بلند بالا رفت و به بالای ان رسید پس جنگل وسیعی را دید سپس برگشت و به پدراهوها گفت:


گام به گام درس هفتم 7 عربی هشتم
 • 19 ایا میدانید پشت کوهها جهان دیگری است

 • 20 و به مادران اهوها گفت:

 • 21 ایا میدانید پشت کوهها جهان دیگری است

 • 22 پس اهوی اولی با ناراحتی خشم گفت:

 • 23 چگونه این سخن را میگویی

 • 24 و اهو دومی گفت:

 • 25 مثل اینکه تو دیوانه هستی

 • 26 و اهو سومی گفت:

 • 27 او دروغ میگوید

 • 28 و اهو چهارمی گفت: تو دروغ میگویی

 • 29 ريیس اهوها سخنشان را قطع کرد و گفت:

 • 30 او راستگو است و دروغ نمیگوید هنگامی که کوچک بودم پرندهای عاقل به من گفت:

 • 31 پشت کوهها جهان دیگری است و ان را به رييسمان گفتم ولی اوسخن من را نپذیرفت و خندید

 • 32 همانطور که میدانید من صلاح خوبی شما را میخواهم پس باید مهاجرت کنیم

 • 33 همگی از کوه بالا رفتند وجهان جدیدی را یافتند و بسیار خوشحال شدند


جواب ترجمه های درس 7 عربی هشتم - صفحه 90


گام به گام درس هفتم 7 عربی هشتم


گام به گام درس هفتم 7 عربی هشتمجواب ترجمه های درس 7 عربی هشتم - صفحه 91


گام به گام درس هفتم 7 عربی هشتم


گام به گام درس هفتم 7 عربی هشتمجواب ترجمه های درس 7 عربی هشتم - صفحه 92


گام به گام درس هفتم 7 عربی هشتمجواب تمرین 1 درس هفتم عربی هشتم صفحه 93


1 الغزالة الصغيرة شاهدت خلف الجبل بيوت الفلحين جواب نادرست

معنی : اهوی کوچک پشت کوه ها خانه های کشاورزان را دید

2 قبل رييس الغزلان کلام الغزالة الصغيرة جواب درست

معنی : ريیس اهو ها سخن اهوی کوچک را پذیرفت

3 الغزالة الصغيرة قالت :علي بالتفکر جواب درست

معنی : اهوی کوچک گفت: من باید فکر کنم

4 سالت الغزالة الهدهد اول مرة جواب نادرست

معنی : اهو بار اول از هدهد پرسید

5 کان عدد الذياب خمسة جواب درست

معنی : تعداد گرگ ها پنج تا بود

جواب تمرین 2 درس هفتم عربی هشتم صفحه 93


1 لکم فیها فواکه کثیره ومنها تاکلون

معنی : برای شما در ان میوه های زیادی است و از ان ها می خورید

2 قالوا من فعل هذا بالهتنا

معنی : گفتند چه کسی با خدایان ما این چنین کرده است

3 انا جعلناه قرانا عربیا

معنی : همانا ما ان را قرانی عربی قرار دادیم

4 ولا یظلم ربک احدا

معنی : و پروردگار تو به کسی ستم نمی کند

جواب تمرین 3 درس هفتم عربی هشتم صفحه 94


1 انت تعرف اللغة العربية جيدا و اختك لا تعرفها مثلك

معنی : تو زبان عربی را به خوبی می دانی و خواهرت ان را مانند تو نمی داند

2 زميلك لبس ملابس خريفية فلماذا انت لا تلبس

معنی : هم شاگردی تو لباس های پاییزی پوشید پس تو چرا نمی پوشی

3 انت شعرت بالحزن امس و تشعرين بالفرح اليوم

معنی : تو دیروز احساس ناراحتی کردی و امروز احساس خوشحالی می کنید

4 انا اشعر بالصداع ساذهب الی المستوصف

معنی : من احساس سردرد می کنم به درمانگاه خواهم رفت

جواب تمرین 4 درس هفتم عربی هشتم صفحه 94

ضحکتخنديدماضحكمی خندم
قذفتانداختیتقذفينمی اندازی
تقطعمی بردلا تقطعنمی برد
تلبسونمی یپوشيدلبستمپوشیدید
تقبلانمی پذيريدلاتقبلاننمی پذیرید
تنصرياری می کنیلا تنصریاری نمی کنی
قربنزديک شديقربنزدیک می شود
ملکنافرمانروايی کردیمنملكفرمانروایی می کنیم
غسلتنشستيدستغسلنخواهید شست
يفهممی فهمدسوف يفهمخواهد فهمید

ترجمه کنز الحکمة گنج حکمت درس 7 عربی هشتم


ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب رسول الله

معنی : همانا حسادت خوبی ها را می خورد همان طورکه اتش هیزم را می خورد

ان حوايج الناس الیکم نعمه من الله الامام علی

معنی : همانا نیازهای مردم به سوی شما نعمتی از سوی خداست

الامانه تجلب الرزق والخیانه تجلب الفقر رسول الله

معنی : امانتداری روزی می اورد و خیانت فقر می اورد

ان الله جمیل یحب الجمال رسول الله

معنی : همانا خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد

اضاعه الفرصه غصه الامام علی

معنی : از دست دادن فرصت غصه و ناراحتی است

ترجمه مکالمه درس هفتم عربی هشتم


اين المستشفی


بیمارستان کجاست


الاولالثانی
اين مستشفی المام الحسن

معنی : بیمارستان امام حسنع کجاست
فی ذلك الشارع

معنی : در ان خیابان
و هل هناك صيدلية قريبة من المستشفی

معنی : ایا انجا داروخانه ای نزدیک بیمارستان است
نعم الصيدلية في نفس المستشفی

معنی : بله داروخانه در خود بیمارستان است
هل المستشفی بعيد

معنی : ایا بیمارستان دور است
لا قريب بعد کيلومترين تقريبا

معنی : خیرنزدیک است دو کیلومتر بعد تقریبا
صارت عليکم زحمة

معنی : برایتان زحمت شد
لا ليست زحمة بل رحمة

معنی : خیرزحمتی نیست بلکه رحمت است
رحم الله والديك

معنی : خداوند پدر و مادرت را بیامرزد
و والديك

معنی : و پدر و مادر تو را

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
 • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
 • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
 • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
 • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.