گام به گام درس هشتم ...

گام به گام درس 8 عربی هشتم - در یکی دیگر از پست های اموزشی پایه هشتم می خواهیم گام به گام درس 8 عربی هشتم را منتشر کنیم که ...

اطلاعات فایل گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم

گام به گام درس 8 عربی هشتم - در یکی دیگر از پست های اموزشی پایه هشتم می خواهیم گام به گام درس 8 عربی هشتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام درس هشتم عربی هشتم به همراه اموزش این درس را دریافت کنید این مطلب بصورت جامع تمامی درس 8 عربی هشتم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی درس هشتم عربی هشتم مسلط شوید

ترجمه متن درس 8 عربی هشتم


گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم


1 گنجشکی از مزرعه بزرگی خارج میشود و به جوجههایش میگوید

2 ای جوجههای من باید مراقب حركات صاحب مزرعه باشید چه میگوید و چه میکند

3 جوجه اول: صاحب مزرعه با همسایهاش به طرف دو درخت میروند و بینشان مینشینند

4 جوجه دوم: زن صاحب مزرعه و همسایهاش به طرف همان دو درخت میروند

5 جوجه سوم: همسایگان مرد در سمت راست مینشینند

6 جوجه اول: همسایگان زن در سمت چپ مینشینند

7 جوجه دومی: چه خبر است چه کار میکنند

8 جوجه سوم: زنان غذا و نان میاورند و کنار سفره مینشینند

9 جوجه اول: مردان هیزم جمع میکنند و اب میاورند و بعد از ان بازی میکنند

گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم


10 مادر بر میگردد و از جوجههایش میپرسد: چه اتفاقی افتاده است

11 جوجه دوم: صاحب مزرعه ازهمسایگانش برای جمع اوری گندم کمک خواست باید فرار کنیم

12 مادر جوجهها: نه ما درلانهيمان در امان هستیم

13 در روز دوم گنجشک از لانه خارج میشود و به جوجههایش میگوید

14 باید مراقب باشید از دست دادن فرصت غم و اندوه است

15 بعد از برگشت مادر جوجه سوم گفت:

16 صاحب مزرعه از نزدیکانش برای جمع محصول کمک خواست باید فرارکنیم

17 مادرجوجهها: ما در امنیت هستیم

18 در روز سوم

19 جوجهها: شنیدیم که صاحب مزرعه میگوید فردا خودم جمع اوری گندم را شروع خواهم کرد

20 مادر جوجهها ترسید و گفت: اکنون باید مهاجرت کنیم

21 جوجهها از مادرشان پرسیدند: چرا باید مهاجرت کنیم او تنها و بدون دوست است

22 هنگامی که انسان بر دیگران اعتماد میکند چیز مهمی را انجام نمیدهد

23 و هنگامی که بر خودش اعتماد میکند تکیه میکند بر هر چیزی توانا است قادراست

جواب ترجمه های درس 8 عربی هشتم - صفحه 101


گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم


گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتمجواب ترجمه های درس 8 عربی هشتم - صفحه 102


گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم


گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتمجواب تمرین 1 درس هشتم عربی هشتم صفحه 103

1 لماذا طلب صاحب المزرعة المساعدة

معنی : چرا صاحب مزرعه کمک خواست
جواب : لجمع محصول القمح

معنی : برای جمع کردن محصول گندم
2 متی يقدر الانسان علی کل شيء

معنی : چه موقع انسان هر چیزی را می تواند انجام دهد
جواب : عندما يعتمد علی نفسه

معنی : هنگامی که به خودش اعتماد می کند
3 في اي يوم خافت ام الفراخ من صاحب المزرعة

معنی : در کدام روز مادر جوجه ها از صاحب مزرعه ترسید
جواب : عندما بدا بجمع المحصول بنفسه

معنی : هنگامی که خودش شروع به جمع کردن محصول کرد
4 کم عدد الفراخ

معنی : تعداد جوجه ها چند تا است
جواب : ستة

معنی : شش
5 هل کانت المزرعة صغيرة

معنی : ایا مزرعه کوچک بود
جواب : لا کانت کبيرة

معنی : نه بزرگ بود

جواب تمرین 2 درس هشتم عربی هشتم صفحه 104


1 الا ان وعد الله حق ولکن اکثرهم لا یعلمون

معنی : اگاه باشیدهمانا وعده خدا حق است ولی بیشتر انها نمی دانند

2 هذان الفلحان يزرعان الرز في الربيع

معنی : این دو کشاورز در فصل بهار برنج می کارند

3 اوليك الجارات يرجعن من الضيافة

معنی : ان همسایه ها از مهمانی برمی گردند

4 هاتان الطفلتان تلعبان بين الشجار

معنی : این دو کودک بین درختان بازی نمی کنند

5 هاتان الجارتان تذهبان الی الضیافة

معنی : این دو همسایه به مهمانی می روند

6 الی اين تذهبان ايتها الجارتان

معنی : به کجا می روید ای دو همسایه خانم

جواب تمرین 3 درس هشتم عربی هشتم صفحه 105


گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم


گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتمجواب تمرین 4 درس هشتم عربی هشتم صفحه 106ما رجعوابرنگشتندلا يرجعونبرنمی گردند
قدراتوانستنديقدرانمی توانند
يصدقنراست می گویندصدقنراست گفتند
يامراندستور می دهندسوف يامراندستور خواهند داد
ما نظرتننگاه کنیدلا تنظرننگاه نمی کنید

جواب تمرین 5 درس هشتم عربی هشتم صفحه 106

1 هاتان البنتان العاقلتانواجبهما

معنی : این دو دختر عاقل تکالیف شان را می نویسند
جواب : تکتبان
2 الطلب س الی الصفوف غدا

معنی : دانش اموزان فردابه کلاس بازخواهند گشت
جواب : يرجعون
3 المسافران الی الفندق امس

معنی : مسافران دیروز به هتل رفتند
جواب : ذهبا
4 الطالبات حول علم الکيمياء

معنی : دانش اموزان درباره علم شیمی می پرسند
جواب : يسالن

جواب تمرین 6 درس هشتم عربی هشتم صفحه 106

1 هل عش عصفور في مدرستکم مدرستکن

معنی : ایا در مدرسه شما لانه گنجشکی است
لا

خیر
2 کم معلما عندك کم معلمة عندك

معنی : چندتا معلم داری
ستة

شش
3 لماذا تحض تحضین في المدرسة

معنی : چرا در مدرسه حاضر می شوی
للتعلم - للدراسة

برای یادگیری - برای تحصیل
4 متی ترجع ترجعين الی البيت

معنی : کی به خانه برمی گردی
بعد ساعة

بعد از یک ساعت
5 اين تاکل تاکلين الطعام

معنی : کجا غذا می خوری
فی البیت المطعم

درخانه - رستوران

بخوانید و ترجمه کنید عربی هشتم صفحه 107 نور السماء


انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتهم لی ساجدین یوسف 4
معنی: همانا من یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم انها را که برای من سجده می کنند

لله العزه ولرسوله وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون المنافقون 8
معنی: عزت برای خدا و رسولش و مومنانش است ولی منافقان نمی دانند

لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله النمل 65
معنی: کسی که در اسمان ها و زمین است غیب را نمی داند مگر خدا

انما المومنون اخوه الحجرات 10
معنی: قطعا مومنان با هم برادرند

ترجمه القرانیات صفحه 108 عربی هشتم


1 ما هو اول مکان نزل فیه القران الکریم

معنی : اولین جایی که در قران کریم نازل شد چیست

- غار حراء فی مکه المکرمه

معنی : غار حرا در مکه مکرمه

2 ای سوره معروفه بـ ام القران

معنی : کدام سوره به ام القرانمادر قران معروف است

- سوره الحمد

معنی : سوره حمد

3 من هو اول مقتول فی الارض و لماذا

معنی : اولین کشته شده در زمین کیست و چرا

- انه هابیل و هو مقتول بسبب حسد اخیه قابیل

معنی : همانا او هابیل است و او به علت حسادت برادرش قابیل کشته شد

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.