گام به گام فصل 6 زیس ...

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم در یکی دیگر از پست های اموزشی پایه دوازدهم تجربی می خواهیم گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم را منتشر ...

اطلاعات فایل گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم (از ماده به انرژی)

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم در یکی دیگر از پست های اموزشی پایه دوازدهم تجربی می خواهیم گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام فصل ششم زیست شناسی دوازدهم به همراه اموزش این درس را دریافت کنید این مطلب بصورت جامع تمامی بخش های فصل 6 زیست شناسی دوازدهم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی تمارین فصل 6 زیست شناسی دوازدهم مسلط شوید

پاسخ تمارین فصل 6 زیست شناسی دوازدهم


جواب فعالیت 1 فصل ششم زیست دوازدهم صفحه 79


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم از ماده به انرژی

به دلیل بازتاب بخش سبز نور مريی که از رنگیزههای بخش درونی کلروپلاستها متساطع میشود چشم ما سبزینه را به رنگ سبز میبیندجواب فعالیت 2 فصل ششم زیست دوازدهم صفحه 80


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم از ماده به انرژی


با مقایسه این نمودار با نمودار موجود در شکل 3 صفحه 79 کتاب درسی به این نتیجه دست مییابیم که سبزینهها بیشترین تاثیر را در فتوسنتز دارند

جواب فعالیت 3 فصل ششم زیست دوازدهم صفحه 81


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم از ماده به انرژی


جواب سوال الف: با توجه به نتیجه مشاهده میتوان گفت که در محل نورهای قرمز و ابی بیشترین میزان اکسیژن تولید میشود برای اثبات این نتیجه میتوان هر یک از طیفهای نور مريی را جداگانه به کار برد و نتایج حاصل از این ازمایشها را مقایسه کرد در واقع در این ازمایش باید یک گروه شاهد و تیمار طراحی کرد

جواب سوال ب: بله با توجه به میزان بیشتر اکسیژن در قسمتهای قرمز و سبزی که مربوط به سبزینهها میباشد پاسخ این پرسش مثبت است در نتیجه سبزینه رنگ اصلی در فتوسنتز است

جواب فعالیت 4 فصل ششم زیست دوازدهم صفحه 85


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم از ماده به انرژی


با توجه به نمودار مشاهده میکنیم که با افزایش میزان اکسیژن مقدار فتوسنتز کاهش یافته است دلیل این اتفاق این است که فعالیت اکسیژنازی انزیم روبیسکو را باعث میشود و تنفس نوری افزایش یافته و فتوسنتز کاهش مییابد

جواب فعالیت 5 فصل ششم زیست دوازدهم صفحه 88


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم از ماده به انرژی


فتوسنتز گیاه ب از نوع CAM است که با افزایش نور محیط اسید ساخته شده در شب به سمت استفاده در چرخه کالوین میرود و درنتیجه میزان اسیدی بودن عصاره گیاه کاهش مییابد
برشگیری از برگ انها و مشاهده ساختار بافتی برگ بله همان طور که گفتیم ساختار بافتی به شناسایی انها کمک می کند همچنین گیاهان CAM را می توان بر اساس ابدار و گوشتی بودن برگ و ساقه تشخیص داد

جواب فعالیت 6 فصل ششم زیست دوازدهم صفحه 89


گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم از ماده به انرژی


جواب سوال ب: برای نوع فتوسنتز گیاه برشگیری از برگ انها و مشاهده ساختار بافتی برگ بهترین گزینه است بله همانطور که اشاره کردیم ساختار بافتی به شناسایی انها کمک میکند همچنین گیاهان CAM را میتوان بر اساس میزان ابدار و گوشتی بودن برگ و ساقه تشخیص بدهیم

جواب سوال 2: براساس نمودار 1 افزایش کربن دی اکسید جو اثر مثبت بیشتری بر گیاهان C3 دارد بخاطر فعالیت کربوکسیلازی روبیسکو در این گیاهان اما نمودار 2 نشان میدهد که گیاهان C4 در شدتهای نور بیشتر عملکرد بهتری در مقایسه با گیاهان C3 دارند اما در مقادیر بالاتر کربن دی اکسید حدود 65 مقدار فتوسنتز هر دو گروه برابر و کم کم در گیاهان C3 بیشتر میشود که بیرقیب بودن فعالیت کربوکسیلازی روبیسکو را در شرایط وفور کربن دی اکسید نشان میدهد

نمره یار - Nomreyar.com


لینک مربوطه : نمونه سوالات زیست شناسی دوازدهم نوبت اول جزوه کنکور زیست شناسی دوازدهم نمونه سوالات زیست شناسی دوازدهم نهایی

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.