گام به گام فصل 7 زیس ...

گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم در یکی دیگر از مطالب پایه دهم تجربی می خواهیم گام به گام فصل هفتم زیست شناسی دهم جذب و انتقال مواد ...

اطلاعات فایل گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم (جذب و انتقال مواد در گیاهان)

گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم در یکی دیگر از مطالب پایه دهم تجربی می خواهیم گام به گام فصل هفتم زیست شناسی دهم جذب و انتقال مواد در گیاهان را در این مطلب در بخش لینک های دانلود منتشر کنیم که می توانید با مراجعه به بخش لینک های دانلود پاسخ تمامی فعالیت های فصل 7 زیست شناسی دهم را دریافت کنید

پاسخ تمارین فصل 7 زیست شناسی دهم


جواب فعالیت صفحه 98 زیست دهم


گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم

هرچه میزان شن بیشتر نفوذپذیری بیشتر زهکشی بیشتر تهویه بیشتر مواد غذایی کمتر خواهد بود
هرچه میزان رس بیشتر نفوذپذیری کمتر زهکشی کمتر تهویه کمتر مواد غذایی بیشتر خواهد بود
مخلوطی از رس و شن برای خاک مناسب است

جواب فعالیت صفحه 101 زیست دهم


گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم


این ازمایش به روشهای مختلف میتواند انجام شود به شرط انکه بر اساس روش علمی استوار باشد یكی از بهترین روشها کاشت گیاه در محلولهای هیدرپونیک و یا محیط کشت است این محیطهای کشت دارای همە عوامل و شرایط مورد نیاز برای رشد است به جز یک عامل بنابراین
میتوان هر نوع تغییر رشد و یا تغییرات ظاهری را به ان نسبت داد روشهای علمی دیگر نیز میتواند مورد پذیرش قرار گیرد

جواب فعالیت صفحه 109 زیست دهم


گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم


پ بله اندامکهای درشت قابل مشاهده هستند

ت تعداد روزنهها از 3 تا 9 عدد متغیر است با توجه به بزرگنمایی میکروسکوپ میتوان مساحت میدان دید و تعداد روزنهها را در واحد سطح معمولا میکرومتر مربع محاسبه کرد

ث روزنە هوایی و روپوست برگ بیدی چهار یاختە همراه دوبهدو بر هم عمودند و دو یاختە کوچکتر موازی با دو یاختە بعدی قرار دارند و دو یاختە همراه بزرگتر بر این چهار یاخته عمودند

جواب فعالیت صفحه 110 زیست دهم


گام به گام فصل 7 زیست شناسی دهم


ب میزان باز شدن روزنهها تابع عوامل بیرونی و درونی است و اگر همە شرایط به جز یکی ثابت باشد میتوان نتیجه گرفت که ان متغیر عامل رفتار روزنهها است دهانە روزنههایی که در محلول KCL و اب خالص قرار دارند باز و روزنههایی که در نمک 4% قرار دارند بیشتر بسته هستند میزان باز و بسته بودن روزنهها یکسان نیست روزنههای تیمار تاریکی همگی بستهاند در محلولهای روشنایی میزان باز و بسته بودن وابسته به غلظت مواد محلول است روزنههای درون اب مقطر در حالت تورژسانس زساد قرار دارند و بیشتر باز هستند و روزنههای درون محلول KCL تورژسانس کمتری انجام داده و دهانە انها کمتر باز است

پ بیشتر روزنهها به علت عملکرد پمپهای پتاسیم و کلر در مجاورت نور و نیز تجمع بعضی از قندها در یاختههای نگهبان روزنه بسته میشوند نور محرک باز شدن روزنههاست

نمره یار - Nomreyar.com


لینک مربوطه : نمونه سوالات زیست شناسی دهم نوبت اول جزوه کنکور زیست شناسی دهم نمونه سوالات زیست شناسی دهم نوبت دوم

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.