گام به گام فصل 7 زیس ...

گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم در یکی دیگر از پست های اموزشی پایه یازدهم تجربی می خواهیم گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم را منتشر ...

اطلاعات فایل گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم (تولید مثل)

گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم در یکی دیگر از پست های اموزشی پایه یازدهم تجربی می خواهیم گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام فصل هفتم زیست شناسی یازدهم به همراه اموزش این درس را دریافت کنید این مطلب بصورت جامع تمامی بخش های فصل 7 زیست شناسی یازدهم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی تمارین فصل 7 زیست شناسی یازدهم مسلط شوید

پاسخ تمارین فصل 7 زیست شناسی یازدهم


جواب فعالیت 1 فصل هفتم زیست یازدهم صفحه 98


گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم تولید مثل


جواب ----gt الف هدف از میتوز افزایش تعداد یاختهها در لایه زاینده است با توجه به اینکه یاختههای این لایه مرتبا به اسپرم تبدیل میشوند برای پابر جاماندن لایه زاینده و حفظ ان ابتدا یاختهها با میتوز زیاد میشوند و سپس در بعضی از انها میوز رخ میدهد

ب اسپرماتوسیت اولیه حاصل میتوز است بنابراین تعداد کروموزومهای ان با اسپرماتو گونی برابر است یعنی هردو دیپلويید هستند و ۴۶ کروموزوم دارند اسپرماتوسیت ثانویه حاصل میوز ۱ است پس هاپلويید هستند ولی کروموزومهای ان دو کروماتیدی هستند یعنی ۲۳ کروموزوم دو کروماتیدی دارند اسپرماتیدها حاصل میوز ۲ هستند اینها هم هاپلويید هستند یعنی ۲۳ کروموزوم دارند ولی کروموزومهای ان تک کروماتیدی هستند

پ اسپرماتید و اسپرم از لحاظ کروموزومی مثل هم هستند ولی اسپرمها سیتوپلاسم کمتری دارند و دم دار شدهاند

جواب فعالیت 2 فصل هفتم زیست یازدهم صفحه 101


گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم تولید مثل


پاسخ:

الف

گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم تولید مثل


ب رعایت بهداشت فردی در همه مواقع از جمله حمام کردن و تعویض لباسهای زیر به صورت یک روز در میان شست و شوی دقیق بعد از دفع ادرار و مدفوع

با توجه به اینکه مایع میز میکروب پذیر است و میکروب ها به ویژه میکروب های دستگاه گوارش ممكن است در ان تكثير و ایجاد عفونت کنند در مواقع پس از خروج مایع منی رعایت بهداشت فردی با دقت بیشتری باید انجام شود

جواب فعالیت 3 فصل هفتم زیست یازدهم صفحه 103


گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم تولید مثل


جواب ----gt علايم یايسگی:

اضافه وزن گر گرفتگی پوکی استخوان کاهش تمایلات جنسی تغیرات ظاهری بیاختیاری ادرار بیماریهای قلبی عروقی

درمان یا جلوگیری از عوارض ان:

مصرف ترکیبی از هورمونهای استروژن و پروژسترون مصرف دارو

جواب فعالیت 4 فصل هفتم زیست یازدهم صفحه 104


گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم تولید مثل


جواب ----gt در انسان اووسیت اولیه دیپلويید و 46 کروکوزومی است ولی اووسیت ثانویه هاپلويید 23 کروموزومی است که کروموزومهای ان دو کروماتیدی هستند اووم هاپلويید است ولی کروموزومهای ان تک کروماتیدی هستند

در تخمکزایی میوز با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم صورت میگیرد ولی در اسپرمزایی میوز عادی صورت میگیرد

در تخمکزایی حاصل میوز 1 یک عدد اووسیت ثانویه و یک عدد جسم قطبی است ولی در اسپرمزایی حاصل میوز 1 دو اسپرماتوسیت ثانویه است در تخمکزایی حاصل میوز 2 یک عدد تخمک است که با اسپرم لقاح یافته است ولی در اسپرمزایی حاصل میوز 2 دو اسپرماتويید است در تخمکزایی میوز 2 در صورتی رخ میدهد که اووسیت ثانویه با اسپرم برخورد کرده باشد در اسپرمزایی میوز 2 مرتب رخ میدهد و نیازی به محرک ندارد

تفاوتها :

در اسپرم زایی مرحله تمایز و تغییر شکل را داریم ولی در تخمکزایی نداریم حاصل تخمکزایی یک عدد تخمک و 3 عدد جسم قطبی است ولی حاصل اسپرمزایی 4 عدد اسپرم است

شباهتها:

در هر دو ابتدا میتوز و سپس میوز رخ میدهد

در هر دو دو مرحله میوز انجام میشود

سلولهای حاصل از لحاظ کروموزومی مثل هم هستند

جواب فعالیت 5 فصل هفتم زیست یازدهم صفحه 107


گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم تولید مثل

جواب ----gt پاسخ سوال 1 :

مرحله فولیکولی: مربوط به نیمه ابتدایی دوره است که در ان فولیکول رشد میکند و درون ان اووسیت رشد میکند و در ان تغییراتی رخ میدهد مرحله جسم زردی مربوط به نیمه دوم دوره است که با تشکیل جسم زرد اغاز میشود و تشکیل جسم سفید تمام میشود

پاسخ سوال 2 :

در مرحله فولیکولی: در ابتدای مرحله FSH در انتهای مرحله LH در مرحله جسم زردی: در ابتدای مرحله LH و در انتهای مرحله FSH

پاسخ سوال 3 :

در مرحله فولیکولی: بیشترین استروژنترشح میشود ابتدا کم است و شروع به زیادشدن میکند و در انتهای مرحله فولیکولی مقدار ان کاهش مییابد در مرحله جسم زردی در ابتدا پروژسترون زیاد میشود و مقدار ان خیلی زیاد میشود و در انتها کاهش مییابد استروژن هم مقداری بالا میرود و در انتها کاهش مییابد

پاسخ سوال 4 :

مرحله تخمریزی: جداکننده این دو بخش مرحله تخمکریزی است که در ان فولیکول به جسم زرد تبدیل میشود

جواب فعالیت 5 فصل هفتم زیست یازدهم صفحه 111


گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم تولید مثل


جواب ----gt پاسخ سوال 1 :

دوقلوهای ناهمسان چون حاصل لقاح دو تخمک و دو اسپرم به صورت جداگانه هستند تخمهای حاصل از هر کدام و در نتیجه جنینها میتوانند متفاوت یا مشابه باشند یعنی هردو دختر یا هردو پسر یا یکی دختر و یکی پسر باشند

پاسخ سوال 2 :

دوقلوهای به هم چسبیده چون حاصل یک تخم لقاح یافته هستند و در مراحل تقسیم به خوبی از هم جدا

نشدهاند بنابراین با توجه به یکسان بودن کروموزومهای انها از لحاظ جنسیت و صفات ظاهری شبیه به هم هستند

پاسخ سوال 3 :

دوقلوهای همسان اثرانگشت یکسانی ندارند چون در بروز خطوط ظریف اثر انگشت فقط ژنها دخالت ندارند و در دوران جنینی شرایط محیطی و حتی استرس هم روی جنین اثر میگذارد و میتواند اثر انگشت را تغییر دهد همچنین فشار روحی- روانی وارد بر مادر فشار به نوزاد هنگام تولد و تفاوت در درازیبند ناف میتواند روی اثر انگشت اثر بگذارد

جواب فعالیت 7 فصل هفتم زیست یازدهم صفحه 112


گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم تولید مثل


جواب ----gt اگر تخمکگذاری روز چهاردهم دوره اتفاق افتاده باشد و بلافاصله در رحم لقاح رخ داده باشد پایان هفته چهارم بعد از لقاح یعنی از اتمام دوره قبل ۱۴ روز گذشته است پس قاعدگی در فرد اتفاق نیفتاده است و از زمان معمول قاعدگی این شخص ۱۴ روز گذشته است یعنی ۱۴ روز تاخیر داشته است البته این تاخیر برای اکثر مادران و پزشکان معنی دار است

جواب فعالیت 8 فصل هفتم زیست یازدهم صفحه 113


گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم تولید مثل


جواب ----gt وقتی قاعدگی در موعد مقرر یا در حد انتظار رخ ندهد علامت بارداری است

چون تخمکگذاری و لقاح علامت مشخص و خاصی ندارند ولی شروع قاعدگی برای شخص کاملا مشخص است و معمولا در نیمه دوره جنسی شخص تخمکگذاری انجام میشود و لقاح بعد از تخمکگذاری رخ میدهد بنابراین محاسبات ان دقیقتر انجام میشود

۱۴ روز ابتدای دوره که هنوز تخمکگذاری انجام نشده است را به ان اضافه میکنند یعنی اگر دوران بارداری را همان ۹ ماه حساب کنیم و ۱۴ روز را به ان اضافه کنیم میشود ۲۸۴ روز البته مدت زمان بارداری پس از لقاح همان ۳۸ هفته یا ۲۶۶ روز است

جواب فعالیت 9 فصل هفتم زیست یازدهم صفحه 113


گام به گام فصل 7 زیست شناسی یازدهم تولید مثل


جنبههای منفی سزارین

 • دوره ریکاوری پس از عمل سزارین طولانیتر است

 • دوره نقاهت عمل سزارین بسیار دشوار است

 • درد بعد از زایمان در سزارین بیشتر است

 • در اغوش گرفتن نوزاد برای مادر دشوار است

 • رفتن به سرویس بهداشتی برای او تا چندین روز مشکل است

 • ماندن جای زخم و بخیه روی شکم و احساس خارش در ان

 • احتمال عفونت بعد از عمل سزارین بیشتر است

 • نیاز به خارج کردن رحم چسبندگی پس از سزارین عفونت مثانه یا رحم انسداد روده ناباروری یا سقط جنین در اینده و احتمال اسیب به جنین در سزارین بیشتر است

 • سزارین ممکن است در بارداریهای بعدی اشکال ایجاد کند مثل جفت سرراهی رشد جفت در عضله رحم


جنبههای مثبت سزارین

 • برنامهریزی برای زمان سزارین

 • نیازی به تحمل درد در زمان طولانی نیست

 • به نوزاد فشار زیادی وارد نمیشود یعنی احتمال اسیب ان کمتر است

 • به دلیل بیهوشی مادر از اشک عرق و خبری نیست و مادر خروج خون و مایعات را مشاهده نمیکند

 • نیازی به معاینات مکرر توسط پزشک یا پزشکیار در حین زایمان نیست


نمره یار - Nomreyar.com


لینک مربوطه : نمونه سوالات زیست شناسی یازدهم نوبت اول جزوه کنکور زیست شناسی یازدهم نمونه سوالات زیست شناسی یازدهم نوبت دوم

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
 • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
 • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
 • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
 • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.