گام به گام فصل 9 زیس ...

گام به گام فصل 9 زیست شناسی یازدهم در یکی دیگر از پست های اموزشی پایه یازدهم تجربی می خواهیم گام به گام فصل 9 زیست شناسی یازدهم را منتشر ...

اطلاعات فایل گام به گام فصل 9 زیست شناسی یازدهم (پاسخ گیاهان به محرک ها)

گام به گام فصل 9 زیست شناسی یازدهم در یکی دیگر از پست های اموزشی پایه یازدهم تجربی می خواهیم گام به گام فصل 9 زیست شناسی یازدهم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام فصل نهم زیست شناسی یازدهم به همراه اموزش این درس را دریافت کنید این مطلب بصورت جامع تمامی بخش های فصل 9 زیست شناسی یازدهم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی تمارین فصل 9 زیست شناسی یازدهم مسلط شوید

پاسخ تمارین فصل 9 زیست شناسی یازدهم


جواب فعالیت 1 فصل نهم زیست یازدهم صفحه 142


گام به گام فصل 9 زیست شناسی یازدهم پاسخ گیاهان به محرک ها


نتیجه این است که سیتوکینین در ریشه زایی به معنی ایجاد ریشههای فرعی نقش بازدارنده یا منفی دارد

جواب فعالیت 2 فصل نهم زیست یازدهم صفحه 145


گام به گام فصل 9 زیست شناسی یازدهم پاسخ گیاهان به محرک ها


انتظار میرود دانشاموزان در پاسخ به این پرسش بگویند که چنین ایدهای برای درختان میوه و به طور کلی گیاهانی که از میوه انها استفاده میشود مناسب نیست در صورتی که با تغییر ژن بتوان یاختههای گیاه را نسبت به اتیلن غیر حساس کرد به این معنی است که در فرایند رسیدگی میوه اختلال ایجاد کردهایم

جواب فعالیت 3 فصل نهم زیست یازدهم صفحه 145


گام به گام فصل 9 زیست شناسی یازدهم پاسخ گیاهان به محرک ها

این ترکیبات میتوانند به علت شباهتهای ساختاری که ممکن است با بعضی ترکیبات در پیکر انسان و جانداران دیگر داشته باشند در فرایندهای زمینی وارد و اثرهای نامطلوبی بر سلامت محیط زیست و انسان بگذارند مثلا سیتوکینینها باعث تحریک تقسیم یاخته میشوند حال اگر سیتوکینینی که به طور مصنوعی ساخته شده وارد پیکر جانداران شود ممکن است سرعت تکثیر یاختهها را افزایش دهد توجه داشته باشید که این ترکیبات در گیاهان در حجم عظیم وجود ندارند در حالیکه ترکیبات مصنوعی معمولا همراه با مواد دیگر که نقش حجمدهنده یا پایدارکننده دارند و در مقادیر فراوان و گاه بدون رعایت استانداردهای لازم به کار میرود

جواب فعالیت 4 فصل نهم زیست یازدهم صفحه 146


گام به گام فصل 9 زیست شناسی یازدهم پاسخ گیاهان به محرک ها


در طراحی ازمایش باید متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را مشخص کنند متغیر مستقل در اینجا نور و متغیر وابسته پاسخ ریشه است بنابراین پاسخ ریشه به متغیر مستقل در دو حالت وجود نور و نبود نور بررسی می شود در این ازمایش برای کنترل بهتر شرایط باید پاسخ ریشه اولیه به نور یک جانبه بررسی شود نتایج این ازمایش به صورت کیفی و در سه حالت ممکن ارايه می شود: گرایش مثبت به سمت نور گرایش منفی به سمت نور بی تفاوت منظور از بی تفاوت در اینجا این است که ریشه خم نشود

جواب فعالیت 5 فصل نهم زیست یازدهم صفحه 147


گام به گام فصل 9 زیست شناسی یازدهم پاسخ گیاهان به محرک ها


تصاویر نشان میدهد که شکستن شب با یک جرقه نوری سبب میشود که گیاه روز کوتاه داوودی گل ندهد

جواب فعالیت 6 فصل نهم زیست یازدهم صفحه 150


گام به گام فصل 9 زیست شناسی یازدهم پاسخ گیاهان به محرک ها


میدانیم که رقابت بین همه جانداران بر سر دستیابی به منابعی مانند مواد مغذی و جا وجود دارد بنابراین گیاهی که بتواند مانع از رشد گیاه دیگر در طرف خود شود و به منابع بیشتری دست مییابد و حتما در رقابت با گیاهان دیگر در ماندگاری موفقتر عمل میکند این پدیده اللوپاتیAllelopathy نامیده میشود

جواب فعالیت 7 فصل نهم زیست یازدهم صفحه 152


گام به گام فصل 9 زیست شناسی یازدهم پاسخ گیاهان به محرک ها


الف طرح اموزش باید دارای فرضیه مشخص کردن متغیرها و نیز روش کار باشد چنین ازامایشی میتواند بین دانش زیستی و فیزیک دانشاموزان ارتباط برقرار کند مثبت یا منفی بودن پاسخ دانشاموزان به این پرسش تاثیر چندانی در طرح ازمایش ندارد زیرا این طرح باید شامل یک گروه تیمار و حداقل یک گروه ازمودنی باشد گروه تیمار باید در محیطی بدون صدا و گروه ازمودنی باید در محیطی با صدایی با ویژگیهای مشخص و کنترل شده قرار داشته باشد سایر عوامل نیز باید برای گروه تیمار و ازمودنی یکسان باشد میتوان اثر صوت را مثلا روی رویش دانه بررسی کرد

ب این بخش از فعالیت از فعالیتهایی است که باید قبل از شروع اموزش فصل از دانشاموزان بخواهید تا ان را انجام دهند و سپس با استفاده از ارايه دانشاموزان به مبحث سازو کارهای دفاعی در گیاهان بپردازید دانشاموزان با توجه به فصل ایمنی در جانوران و تجارب خود میتوانند ارايه سادهای از این مفهوم در گیاهان داشته باشند

نمره یار - Nomreyar.com


لینک مربوطه : نمونه سوالات زیست شناسی یازدهم نوبت اول جزوه کنکور زیست شناسی یازدهم نمونه سوالات زیست شناسی یازدهم نوبت دوم

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.