گام به گام درس هفتم ...

گام به گام درس 7 عربی هفتم - در یکی دیگر از پست های اموزشی پایه هفتم می خواهیم گام به گام درس 7 عربی هفتم را منتشر کنیم که ...

اطلاعات فایل گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

گام به گام درس 7 عربی هفتم - در یکی دیگر از پست های اموزشی پایه هفتم می خواهیم گام به گام درس 7 عربی هفتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام درس هفتم عربی هفتم به همراه اموزش این درس را دریافت کنید این مطلب بصورت جامع تمامی درس 7 عربی هفتم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی درس هفتم عربی هفتم مسلط شوید

با گام به گام درس هفتم عربی هفتم در کنار حل تمارین می توانید به ترجمه متون درس 7 عربی هفتم دسترسی پیدا کرده و بتوانید برای امتحانات نوبت اول و نوبت دوم به خوبی اماده گردید

ترجمه متن درس 7 عربی هفتم


گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم


السيد زارعي ف لح و زوجته ف لحة هما ساکنان مع اولادهما في قرية عارف اکبر من الخوين و سمية اکبر من الختين هم اسرة ناجحة بيتهم نظيف و بستانهم مملوء باشجار البرتقال و العنب و الرمان و التفاح

معنی : اقای زارعی و همسرش کشاورز هستند انها همراه فرزندانشان در روستایی ساکن هستند عارغ بزرگتر از دو برادر است و سمیه بزرگتر از دو خواهر است انها خانوادهای موفق هستند خانهاشان تمیز است باغشان پر از درختان پرتقال و انگور و انار و سیب است

حوار بين الوالد و الاولاد


معنی : گفتوگو بین پدر و فرزندان


الوالد : این ذهبت يا عارف

معنی : پدر: ای عارف کجا رفتی

عارف : الی بيت الجد و الجدة مع صادق و حامد

معنی : عارف: با صادق و حامد به خونه پدربزرگ و مادربزرگ رفتیم

الوالد : کیف رجعتما يا صادق و يا حامد

معنی : پدر: ای صادق و حامد چطور برگشتید

الاخوان : بالسيارة

معنی : دو برادر: با ماشین

الوالد: لماذا ذهبتم ايها الاولاد

معنی : پدر: ای بچهها چرا رفتید

الاخوة: لمساعدة جدنا

معنی : برادران: برای کمک به پدربزرگمان

گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم


حوار بين الوالدة و البنات


معنی : گفتگو بین مادر و دختران


الوالدة: این ذهبت يا سمية

معنی : مادر: ای سمیه کجا رفتی

سمية: الی بيت الجد و الجدة مع شيماء و نرجس

معنی : سمیه: به خانه پدربزرگ و مادربزرگ همراه با شیما و نرگس

الوالدة: کیف رجعتما يا شيماء و يا نرجس

معنی : مادر: ای شیما و نرگس چگونه برگشتید

الاختان: بالسيارة

معنی : دو خواهر: با ماشین

الوالدة: لماذا ذهبتن ايتها البنات

معنی : مادر: ای دخترها چرا رفتید

الاخوات: لمساعدة جدتنا

معنی : خواهران: برای کمک به مادربزرگمان

ترجمه صفحه 97 درس 7 عربی هفتم

گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

انتم عرفتم جواب سوالي

معنی : شما جواب سوالی را دانستید
گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

انتما بداتما بالمسابقة

معنی : شما دو نفر مسابقه را شروع کردید
گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

انتن سمعتن کلامي بدقة

معنی : شما سخن من را به دقت شنیدید
گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم

انتما جمعتما کتب المکتبة

معنی : شما دو نفر کتاب های کتابخانه را جمع کردید

ترجمه تمرین 1 درس 7 عربی هفتم - صفحه 99

1 عدد الاولاد و البنات خمسة

معنی : تعداد دختران و پسران 5 تا است
غلط
2 السید زارعي مدرس الکیمیاء

معنی : اقای زارعی مدرس شیمی است
غلط
3 اشجار الرمان في بستان السید زارعي

معنی : درختهای انار در باغ اقای زارعی است
صحیح
4 کان الحوار الول بین الوالدة و البنات

معنی : مکالمه اول بین مادر و دختران بود
غلط
5 کان هدف الاولاد و البنات مساعدة الجد و الجدة

معنی : هدف پسران و دختران کمک کردن به پدربزرگ و مادربزرگ بود
صحیح

ترجمه تمرین 2 درس 7 عربی هفتم - صفحه 99  • در جملات زیر فعل های ماضی با رنگ مربوط مشخص شده اند به این نکته توجه داشته باشید


1 یا بنتان کيف قراتما درسکما

معنی : ای دختران چگونه خواندید درستان را

2 یا استاذ هل سمحت لي بالکلام

معنی : ای استاد ایا به من اجازه صحبت کردن دادید

3 ایتها السیدات ا سمعتن صوت اطفالکن

معنی : ای بانوان صدای بچههایتان را شنیدید

4 ايها الطلب لماذا فتحتم ابواب الصفوف لن الجو حار

معنی : ای دانشاموزانچرا درهای کلاسهایتان را باز گذاشتید زیرا هوا گرم است

ترجمه تمرین 3 درس 7 عربی هفتم - صفحه 100

قراتم : خوانديدهو ما قرا : او نخواند
بدات : شروع کردمانتن بداتن : شما شروع کردید
سمعنا : شنيدیمانتما سمعتما : شما شنیدید
وصلتم : رسیدیدانتم ما وصلتم : شما نرسیدید
سمح : اجازه دادانتن سمحتن : شما اجازه دادید
قطعت : بریدیانتما ما قطعتما : شما نبریدید

ترجمه تمرین 4 درس 7 عربی هفتم - صفحه 100


گام به گام درس هفتم 7 عربی هفتم


1 المعلمة لي بالخروج من الصف

معنی : معلم به من اجازه خروج داد
سمحت
2 انا و صديقي في المسابقة

معنی : من و دوستم در مسابقه موفق شدیم
نجحنا
3 ايتها الاختان ا ما بالافتخار

معنی : ای خواهران ایا احساس افتخار نکردید
شعرتما
4 هو من جناح صديقه

معنی : او از موفقیت دوستش خوشحال شد
فرح
5 ايها الاصدقاء ماذا

معنی : ای دوستان چه چیزی ساختید
صنعتم
6 قالت ام حميد: انا

معنی : مادر حمید گفت: من منتظر هستم
منتظرة

نظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.