سپهر کرمی

رتبه کلی 1
رتبه در استان 1
رتبه در ناحیه 1
لیسانس
تهران
دبیرستان دوره دوم پسرانه غیر انتفاعی فارابی منطقه 4 تهران
درس هایی که تدریس می کنم
فلسفه (2)
سوابق تدریس و تجربیات کاری
بنیانگذار نمره یار ، مدیر رسانه و ارتباطات اندیشکده موج ، دبیر شورای کاد در دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی
تالیفات

روزهایی که امکان تدریس دارم

8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده توسط معلم

9 کلاس نهم